Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

CUDOWNY BLOG POLIGRAFICZNY

 
 • Kliknij w button poniżej, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych publikacjach na blogu.


 • Praktyczny poradnik poligraficzny - Procesy

W kwietniu br. nakładem wydawnictwa „Helion” ukazał się pierwszy tom „Praktycznego poradnika poligraficznego” autorstwa Andrzeja Gołąba, poświęcony procesom poligraficznym. W przygotowaniu jest też tom drugi, skupiony na głównych produktach poligraficznych.


 • Czy korekta i redak­cja są konieczne?

Poprzedni odci­nek naszego cyklu poświę­co­nego self-publishingowi, zakoń­czy­li­śmy spe­cy­fi­ka­cją głów­nych dzia­łań, jakie wcho­dzą w skład pro­cesu wydaw­ni­czego. Wszyst­kie one zostały objęte naszym pro­jek­tem „Wydaj­TO­Sam”, który niebawem zaoferujemy naszym klientom. Kie­ru­jemy go do wszyst­kich auto­rów, któ­rzy noszą się z zamia­rem wyda­nia swo­jego dzieła w postaci publi­ka­cji książkowej.


 • Self-publishing po polsku

Przez ostatnie kilka lat, w kręgach osób i instytucji związanych ze słowem pisanym, poligrafią i działalnością wydawniczą, dużą popularnością cieszy się tzw. self-publishing . Z pewnością na rynku polskim przyczynił się do tego spektakularny sukces finansowy książki Michała Szafrańskiego, pt.: Finansowy Ninya , która została przez autora wydana właśnie metodą self-publishingu .


 • Ile stron wyjdzie w druku?

Podejmując decyzję o druku książki dysponujemy często jedynie plikiem przygotowanym w edytorze tekstowym . Program taki posiada zazwyczaj wiele rozbudowanych funkcji typograficznych, ale na podstawie złożonego w nim tekstu, nie da się precyzyjnie ustalić ilości stron, którą będzie miała nasza książka po wydrukowaniu.


 • Spady

SPADY  to temat rzeka. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­staje do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do druku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolejne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­kuję dzi­siej­sze rozważania.


 • Poligraficzne newsy CUDRUK-u

Zapraszamy do śledzenia nowego cyklu wpisów na naszym blogu. Będzie on gromadził w jednym miejscu newsy z naszego podwórka, które publikujemy w miarę regularnie, na portalach społecznościowych. Z newsami bywa bowiem tak, że mają krótki żywot  i w powodzi innych newsów, znikają w internetowej otchłani, a ich ponowne odnalezienie graniczny z cudem.  W CUDDRUK-u  cud ten będzie możliwy w każdej chwili.  


 • Oprawa

Dzisiaj prezentujemy artykuł naszego autorstwa, jaki ukazał się w marcowym numerze miesięcznika "Świat Druku"  którego wydawcą  jest  "Polski drukarz Sp. z o.o." Numer ten jest szykowany na  I Konferencję „ŚWIĘTO KSIĄŻKI”, która odbędzie się pod egidą  "Akademii Wiedzy" w dniu  21 marca 2019  r. w warszawskim Centrum Konferencyjnym "Nimbus". Na konferencję tę, został także zaproszony przedstawiciel naszej firmy.  


 • Publikacje książkowe - część 3

Dzisiejszy artykuł poświęcimy tak zwanym oprawom specjalnym. Określenie to jest bardzo pojemne i dzięki temu można do jednego worka włożyć wszystkie te publikacje książkowe, w których konstrukcja okładki i sposób jej połączenia z wkładem, wykluczają zakwalifikowanie do którejś z wcześniej omawianych grup. W naszej drukarni oprawy specjalne, z każdym rokiem co wyraźniej, pretendują do roli flagowego produktu poligraficznego.   


 • Publikacje książkowe - część 2

W poprzednim wpisie, zdefiniowaliśmy podstawowe pojęcia, jakimi będziemy się posługiwać, opisując wyroby poligraficzne objęte wspólną nazwą "oprawy" bądź też "publikacje książkowe". Dziś pora na omówienie pierwszym trzech pozycji z naszej listy: opraw zeszytowych, opraw miękkich i opraw twardych.  Przypominamy, iż podział na oprawy zeszytowe, miękkie, twarde i specjalne wynika z przyjętego kryterium, jakim jest  konstrukcja okładki.


 • Publikacje książkowe - część 1

Produkty poligraficzne, o których mowa w niniejszym opracowaniu, trudno jest w prosty sposób zakwalifikować do konkretnej grupy, gdyż istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy nazewnictwem stosowanym zwyczajowo przez ich użytkowników, a tym które stosuje się w poligrafii. Książki, katalogi, broszury, albumy a nawet notesy i zeszyty, to dla introligatora ten sam typ produktu zwany "oprawą", natomiast dla użytkownika czy klienta drukarni, są to publikacje z zupełnie innych bajek.  


 • Kalendarze listwowane

W skład podstawowego zestawu kalendarzy, jakie cieszą się  wśród naszych klientów największą popularnością wchodzą przede wszystkim kalendarze trójdzielne,  kalendarze planszowe,  kalendarze biurkowe i kalendarze listkowe.  Przy odrobinie dobrej woli można do tego towarzystwa zaliczyć także biuwary. W poprzednim felietonie omówiliśmy kalendarze trójdzielne, teraz kolej na kalendarze listwowane.  


 • Kalendarze trójdzielne

Zdają się idealnie symbolizować egzystencjalne uwikłanie człowieka. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I my, małe czerwone istotki przesuwane niewidzialną ręką po z góry wyznaczonym torze. Mimo konieczności codziennego zmieniania położenia okienka, popularność kalendarzy trójdzielnych nie maleje i często od rytuału aktualizacji daty,  zaczynamy nowy dzień  łudząc się (niestety), posiadaniem władzy nad upływającym czasem.  


 • Wizytówki

Dla mnie, wizytówka to przedmiot magiczny, choć współcześnie nie emanuje już tym wielkosalonowym blichtrem, który unosi się jeszcze z kart „Lalki”, „Anny Kareniny” czy „Idioty”. A jednak nadal skutecznie opiera się elektronicznej ekspansji internetu, komputerów i telefonów komórkowych, a w pakiecie startowym każdego przedsiębiorcy zajmuje niekwestionowane pierwsze miejsce.


 • Offset czy cyfra - część 2

Kontynuujemy nasze rozważania na temat pozornej dla jednych, a bezspornej dla innych wyższości druku offsetowego nad cyfrowym. Nie wydajemy tutaj żadnych ostatecznych werdyktów, ale pokazujemy w miarę obiektywnie jak się sprawy mają w naszej drukarni. Tydzień temu omówiliśmy trzy czynniki mogące mieć wpływ na wybór techniki druku: nakład, format i kolorystykę. Dziś przedstawiamy pozostałe.


 • Offset czy cyfra - część 1

Podobno jesteśmy narodem sceptyków i nałogowych malkontentów, którzy zamiast energiczne brać się do działania, nieustannie wymyślają setki problemów, jakoby to działanie uniemożliwiających. Im to dedykujemy więc nasz dzisiejszy wpis na  CUDownym  B logu , umieszczając go przekornie w dziale „Problemy”, choć tytułowy problem, jak każdy problem, to nie żaden problem, ani nawet problemik, a jedynie kwestia akceptacji aktualnego stanu rzeczy.


 • Pakiet startowy

W każdym z nas drzemie nutka biznesmana. Wielu postanawia rozpisać ją na życiowej partyturze i po wielu nieprzespanych nocach, upływających na ważeniu licznych „za” i jeszcze liczniejszych „przeciw”, któregoś pięknego poranka na przekór wszelkim  zdroworozsądkowym  demonom, zakłada wreszcie własny biznes czyli mówiąc urzędowo rejestruje działalność gospodarczą.