Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kartki świąteczne i Zaproszenia składane
Cena netto: 195,53 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 195,53 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   195,53   240,50   10,32  
1000   243,84   299,92   20,64  
1500   319,85   393,42   30,96  
2000   395,86   486,91   41,28  
2500   457,73   563,01   51,60  
3000   519,61   639,12   61,92  
4000   647,77   796,76   82,56  
5000   775,07   953,34   103,19  
6000   991,23   1219,21   123,83  
7000   1119,35   1376,80   144,47  
8000   1246,67   1533,40   165,11  
9000   1374,00   1690,02   185,75  
10000   1501,32   1846,62   206,39  
15000   2159,07   2655,66   309,58  
20000   2903,19   3570,92   412,78  
25000   3626,85   4461,03   515,97  
30000   4328,34   5323,86   619,16  
35000   5051,96   6213,91   722,36  
40000   5764,96   7090,90   825,55  
45000   6488,58   7980,95   928,75  
50000   7201,55   8857,91   1031,94  
55000   7892,40   9707,65   1135,13  
60000   8605,37   10584,61   1238,33  
65000   9329,03   11474,71   1341,52  
70000   10042,81   12352,66   1444,72  
75000   10766,44   13242,72   1547,91  
80000   11479,43   14119,70   1651,10  
85000   12203,06   15009,76   1754,30  
90000   12916,01   15886,69   1857,49  
95000   13639,68   16776,81   1960,69  
100000   14353,45   17654,74   2063,88