Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kartki świąteczne i Zaproszenia składane
Cena netto: 194,06 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 194,06 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   194,06   238,69   10,32  
1000   241,25   296,74   20,64  
1500   316,14   388,85   30,96  
2000   391,03   480,97   41,28  
2500   451,78   555,69   51,60  
3000   512,54   630,42   61,92  
4000   638,45   785,29   82,56  
5000   763,52   939,13   103,19  
6000   977,43   1202,24   123,83  
7000   1103,31   1357,07   144,47  
8000   1228,39   1510,92   165,11  
9000   1353,47   1664,77   185,75  
10000   1478,55   1818,62   206,39  
15000   2125,09   2613,86   309,58  
20000   2858,00   3515,34   412,78  
25000   3570,44   4391,64   515,97  
30000   4260,72   5240,69   619,16  
35000   4973,13   6116,95   722,36  
40000   5674,91   6980,14   825,55  
45000   6387,33   7856,42   928,75  
50000   7089,08   8719,57   1031,94  
55000   7768,72   9555,53   1135,13  
60000   8470,48   10418,69   1238,33  
65000   9182,92   11294,99   1341,52  
70000   9885,49   12159,15   1444,72  
75000   10597,91   13035,43   1547,91  
80000   11299,69   13898,62   1651,10  
85000   12012,11   14774,90   1754,30  
90000   12713,85   15638,04   1857,49  
95000   13426,30   16514,35   1960,69  
100000   14128,88   17378,52   2063,88