Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Teczki specjalne A4

Cena netto: 943,67 PLN
Termin realizacji: 29.07.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Typ wykrojnika
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 943,67 PLN
Termin realizacji: 29.07.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   943,67   1160,71   26,20  
500   1232,56   1516,05   52,39  
1000   1778,77   2187,89   104,78  
1500   2375,50   2921,87   157,18  
2000   2972,23   3655,84   209,57  
2500   3512,13   4319,92   261,96  
3000   4102,55   5046,14   314,35  
3500   4686,65   5764,58   366,74  
4000   5232,88   6436,44   419,14  
4500   5816,97   7154,87   471,53  
5000   6401,07   7873,32   523,92  
 

Jakiej teczki potrzebujesz? Mamy gotowe wzory teczek każdą na okazję - teczki na dokumenty do przechowywania druków firmowych oraz ich eleganckiej pezentacji, ale też teczki reklamowe, pełniące rolę okładki na materiały marketingowe. Wystarczy skorzystać z przygotowanych wykrojników. Wykrojniki specjalne to kilkanaście gotowych wzorów teczek, które udostępniamy nieodpłatnie. Wyjątkową opcją jest również możliwość przesłania własnego wzoru wykrojnika. Polecamy też nasz najkorzystniejszy cenowo produkt - Teczki standardowe.


 • Papier: kreda mat, 350 g
 • Wymiar:
  • - netto (po wykrojeniu) - uzależniony od ksztaltu wykrojnika
  • - brutto (ze spadami) - powiększony o 3 mm z każdej strony w stosunku do wymiaru netto. Ważne - wymiar brutto teczki z wykrojnika klienta powinien mieścić się maksymalnie na formacie 480 x 690 mm.
 • Kolorystyka
  • - 4+0 - strony zewnętrzne w pełnym kolorze, strony wewnętrzne bez zadruku
  • - 4+4 - strony zewnętrzne i wewnętrzne w pełnym kolorze
  • - Klient może zlecić wykonanie teczki  w mniejszej ilości kolorów, lecz nie ma to wpływu na cenę produktu, gdyż zoptymalizowany arkusz drukarski jest zawsze drukowany, jako CMYK
  • - W przypadku gdy projekt zakłada pokrycie dużych płaszczyzn teczki kolorem, dobrze jest zabezpieczyć druk folią matową lub błyszczącą. W przeciwnym wypadku w miejscach złożenia teczki (grzbiet, skrzydełko) farba będzie się ścierać (w szczególności dotyczy to ciemnych kolorów).
 • Intro: wykrawanie
 • Uszlachetnienia (opcjonalnie):
  • - folia błysk, jednostronnie
  • - folia mat, jednostronnie
  • - folia mat + lakier wybiórczy UV, jednostronnie
 • Technika druku: druk offsetowy. 
 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA
 • Projekt wykrojników: gotowe wzory wykrojników przygotowane przez studio CUDDRUK, udostępnione są bezpłatnie Klientowi do celów projektowych. Klient może również samodzielnie przygotować projekt wykrojnika lub zlecić jego zaprojektowanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA. Wymiar brutto teczki z wykrojnika zaprojektowanego przez klienta powinien mieścić się maksymalnie na formacie 480 x 690 mm.

GOTOWE SZABLONY WYKROJNIKÓW TECZEK: cyfra na końcu nazwy wzoru oznacza szerokość grzbietu teczki (kliknij miniaturę żeby otworzyć powiększenie) 

 • p4a_jednobigowy_bez grzbietu

wykrojnik teczki_p4a_0mm_bez_grzbietu

 • p4a_dwubigowy_grzbiet 3mm

wykrojnik teczki 3mm grzbiet

 • 001_0 mm 

wykrojnik teczki 001_0

 • 001_3 mm 

wykrojnik teczki 001_3

 • 001_5 mm

wykrojnik teczki 001_5

 • 001_8 mm 

wykrojnik teczki 001_8

 • 002_3 mm

wykrojnik teczki 002_3

 • 003_7 mm

wykrojnik teczki 003_7

 • 005_3 mm

wykrojnik teczki 005_3

 • 005_5 mm

wykrojnik teczki 005_5

 • 005_7 mm

wykrojnik teczki 005_7

 • 005_10 mm

wykrojnik teczki 005_10

 • 007_5 mm

wykrojnik teczki 007_5

 • Teczka z gumką 

wykrojnik teczki z gumka

 • 008_5 mm

wykrojnik teczki 008_5

 • 010_5 mm

wykrojnik teczki 010_5

 •  011_3 mm

wykrojnik teczki 011_3

 • 011_5 mm 

wykrojnik teczki 011_5

 •  012_5 mm

wykrojnik teczki 012_5

 • 013_0 mm

wykrojnik teczki 013_0

 •  014A_5 mm

 wykrojnik teczki 014A_5

 • 014B_5 mm 

wykrojnik teczki 014B_5 

 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

Kształt projektu: Kształt teczki jest zobligowany kształtem wykrojnika i projekt musi być do niego dostosowany. W wypadku teczek niestandardowych można zarówno skorzystać z gotowych projektów wykrojników oferowanych przez naszą drukarnię, lub też stworzyć własny projekt wykrojnika. W tym drugim przypadku, należy się liczyć z dodatkowym kosztem, związanym z wykonaniem nowego wykrojnika. 

Format projektu: Wymiar brutto teczki z wykrojnika zaprojektowanego przez klienta (innego niż dostępne gotowe wzorce CUDDRUK) powinien mieścić się maksymalnie na formacie 480 x 690 mm.

Model, prototyp: Przed oddaniem pliku do druku warto sprawdzić, czy teczka dobrze się składa i zamyka, czy mieszczą się w niej wymagane ilości i formaty dokumentów, czy ważna treść merytoryczna nie zachodzi na bigi i spady. W tym celu należy wydrukować prototyp w skali 1:1, najlepiej na identycznym podłożu, jaki będzie użyty do realizacji głównego nakładu.

Struktura pliku wynikowego: Zalecamy przygotowanie wielostronicowego pliku PDF zawierającego na kolejnych stronach: podgląd całości, pracę do druku, wykrojnik, maskę na lakier. Ważne, aby wymiar wszystkich stron pliku był identyczny. Przy teczkach dwustronnych awers (strony zewnętrzne) i rewers (strony wewnętrzne) mogą znajdować się w jednym pliku produkcyjnym, bądź w dwu osobnych plikach. 

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 

Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 

Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

Lakier UV. W wypadku publikacji lakierowanych miejscowo, do pracy należy dołączyć maskę na lakier, jako osobny plik w kolorze black 100%.

WAŻNE! W przypadku gdy projekt zakłada pokrycie dużych płaszczyzn teczki kolorem, dobrze jest zabezpieczyć druk folią matową lub błyszczącą. W przeciwnym wypadku w miejscach złożenia teczki (grzbiet, skrzydełko) farba będzie się ścierać (w szczególności dotyczy to ciemnych kolorów).

Makiety gotowych wykrojników przygotowane pod główne programy graficzne, są do pobrania w zakładce DO POBRANIA.

 
teczka_005_10.zip (Teczki specjalne A4) teczka_standardowa_z_gumka.zip (Teczki specjalne A4) teczka_007_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_011_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_008_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_003_7.zip (Teczki specjalne A4) teczka_standardowa_A5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_p4a_0mm.zip (Teczki specjalne A4) teczka_005_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_001_0.zip (Teczki specjalne A4) teczka_011_3.zip (Teczki specjalne A4) teczka_005_3.zip (Teczki specjalne A4) teczka_014_5a.zip (Teczki specjalne A4) teczka_001_3.zip (Teczki specjalne A4) teczka_p4a_3mm.zip (Teczki specjalne A4) teczka_013_0.zip (Teczki specjalne A4) teczka_001_8.zip (Teczki specjalne A4) teczka_002_3.zip (Teczki specjalne A4) teczka_001_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_010_5.zip (Teczki specjalne A4) teczka_005_7.zip (Teczki specjalne A4) teczka_014_5b.zip (Teczki specjalne A4) teczka_012_5.zip (Teczki specjalne A4)

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).