Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Publikacje książkowe - część 2

 

Z cyklu: PRODUKTY 
W poprzednim wpisie, zdefiniowaliśmy podstawowe pojęcia, jakimi będziemy się posługiwać, opisując wyroby poligraficzne objęte wspólną nazwą "oprawy" bądź też "publikacje książkowe". Dziś pora na omówienie pierwszym trzech pozycji z naszej listy: opraw zeszytowych, opraw miękkich i opraw twardych. Oprawom specjalnym poświęcimy oddzielny artykuł.

Przypominamy, iż podział na oprawy zeszytowe, miękkie, twarde i specjalne wynika z przyjętego kryterium, jakim jest  konstrukcja okładki, a nie sposób łączenia okładki z wkładem, które preferuje norma poligraficzna. Uznaliśmy bowiem, że dla łatwiejszej komunikacji z klientem oparcie naszej oferty o nazewnictwo zwyczajowe, będzie dla obu stron wygodniejsze.
   Dla porządku przypomijmy też, iż zgodnie z PN  PN-82/P-555000 oraz normami branżowymi dla przemysłu poligraficznego oprawy zeszytowe i oprawy miękkie, o których mowa będzie poniżej, mieszczą się grupie opraw prostych, czyli takich w których łączenie wkładu z grzbietem następuje poprzez trwałe sklejenie lub zszycie wewnętrznej cześci grzbietu okładki z grzebietem wkładu. Oprawy te nie posiadają wyklejek, ani oklejki.
   W normie poligraficznej, pojęcia oprawa miękka i oprawa twarda, nie odnoszą się bowiem wprost do grubości czy też sztywności materiału, z którego jest wykonana okładka, lecz do konstrukcji samej okładki. Oprawa miękka składa się z jednego arkusza materiału, natomiast okładka twarda posiada jedno- lub wieloczęściową oklejkę, której funkcją jest scalenie części usztywniających. 


OPRAWA ZESZYTOWA

 • Definicja: Prosta publikacja książkowa, w której okładka i wkład połączone są ze sobą poprzez zszycie wewnętrznej części grzbietu okładki z grzebietem wkładu, za pomocą  metalowych zszywek lub nici. Typowa okładka zeszytowa składa się z jednego arkusza materiału, który ma pośrodku falc (złam), stanowiący grzbiet. Możliwa jest okładka ze skrzydełkami zwykłymi lub falcowanymi. Ilość stron wkładu zależy od gramatury papieru i wynosi od 4 do 72.
 • Nazwy handlowe: broszura, biuletyn, booklet, zeszyt, gazetka szyta drutem
 • Ilość zszywek: dwie lub cztery
 • Rodzaj zszywek: klamrowe, oczkowe
 • Układ zszywek: końcówki do wewnątrz, końcówki na zewnątrz 

Szycie zeszytowe klamrami metalowymi
Szycie zeszytowe klamrowe

Szycie zeszytowe nićmi
Szycie zeszytowe nićmi

Szycie zeszytowe oczkoweSzycie zeszytowe oczkowe
 Szycie zeszytowe oczkowe


 OPRAWA MIĘKKA

 • Definicja: Publikacja książkowa, w której grzbiet wkładu jest połączony z grzbietem okładki przez sklejenie wewnętrznej strony grzbietu okładki z grzbietem składu. Składki stanowiące blok wkładu, są połączone ze sobą jedną z trzech metod: szycie nićmi (szyte), klejenie (klejone) lub szycie nićmi i klejenie (szyto-klejone). Klejenie może być wykonane klejem zwykłym lub klejem PUR zapewniającym znacznie większą wytrzymałość i otwieralność publikacji. Możliwa jest okładka ze skrzydełkami zwykłymi lub falcowanymi.
 • Nazwy handlowe: Katalog, książka klejona w oprawie miękkiej, magazyn, periodyk, broszura klejona.
 • Rodzaje: Pod względem konstrukcji samej okładki, możliwe są tu trzy jej wersje:

Okładka przylegająca, wykonana z jednego arkusza materiału, ma dwa falce, znajdujące się pośrodku okładki. Powierzchnia pomiędzy tymi falcami stanowi grzbiet okładki.

Okładka zakrywająca, wykonana z jednego arkusza materiału, ale ma cztery falce, znajdujące się pośrodku okładki. Powierzchnia pomiędzy dwoma środkowymi falcami stanowi grzbiet okładki.

Okładka łączona lamówką, wykonana z trzech części. Dwie części stanowią okładzinę przednią i tylną. Okładziny są połączone ze sobą paskiem materiału zwaną lamówką. Część lamówki pomiędzy wkładami jest grzbietem okładki.

1. Okładka przylegająca    2.Okładki zakrywające   3. Okładka łączona lamówką


 OPRAWA TWARDA JEDNORODNA

 • Definicja: Typowa publikacja w oprawie twardej. Składa się z okładki i wkładu połączonego z okładką za pomocą wyklejek. Okładka składa się z czterech części. Trzy części, czyli okładzinówka przednia, tylna i grzbietówka stanowią materiał usztywniający i są połączone ze sobą za pomocą oklejki. Do wewnętrznych stron okładki jest przyklejona wyklejka, która jest równocześnie początkową i końcową częścią wkładu i łączy go trwale z okładką. Grzbiety wkładu i okładki nie przylegają do siebie i jest pomiędzy nimi luka. Składki wchodzące w skład wkładu mogą być w wersji: szytej, klejonej lub szyto-klejonej. Klejenie może być wykonane klejem zwykłym lub klejem PUR zapewniającym znacznie większą wytrzymałość i otwieralność publikacji.
 • Nazwy handlowe: Książka lub książka w oprawie twardej, katalog lub katalog w oprawie twardej, album
 • Format: W większości publikacji w oprawie twardej wymiar wkładu jest mniejszy od formatu okładki o tzw. kanciki.  Jest to wartość, o którą format okładki w oprawie twardej wystaje poza format wkładu. Dla opraw mniejszych wynosi ona 3 mm u góry i u dołu oraz 4 mm przy zewnętrznych krawędziach, a dla opraw większych odpowiednio 4 i 5 mm. Dopuszczalna jest też produkcja bez kancików, gdzie wymiary wkładu i okładki nie różnią się. Format wyklejek w obu przypadkach jest zazwyczaj tożsamy z wymiarem wkładu po rozłożeniu.

Oprawy twarde jednorodne


OPRAWA TWARDA KOMBINOWANA

 • Definicja: Oprawa ta różni się od poprzedniej jedynie konstrukcją oklejki, która składa się tutaj z trzech części: oklejki przedniej, oklejki tylnej oraz oklejki grzbietowej. Oklejki przednia i tylna przyklejone są odpowiednio do okładzinówki przedniej i tylnej, a oklejka grzbietowa łączy obie okładzinówki i grzbietówkę. Pozostałe parametry są analogiczne do oprawy twardej jednolitej, więc nie będą tu osobno omawiane.
 • Nazwy handlowe: Książką lub książka w oprawie twardej, katalog lub katalog w oprawie twardej, album. 

Oprawy twarde kombinowane


OPRAWA TWARDA BIBLIOTECZNA

 • Definicja: Oprawa biblioteczna jest w swojej konstrukcji podobna do oprawy kombinowanej, ale składa się z dziesięciu części: dwóch okładzinówek, grzbietówki, oklejki grzbietowej, dwóch oklejek okładzinowych oraz czterech oklejek narożnikowych. Oklejki narożnikowe mają ścięte narożniki, które są pokryte oklejkami narożnikowymi. Pozostałe parametry są analogiczne do oprawy twardej jednolitej, więc nie będą tu osobno omawiane.
 • Nazwy handlowe: Książka lub książka w oprawie twardej, katalog lub katalog w oprawie twardej, album.

Ciąg dalszy niebawem

Pozdrawiam
Wasz CUDowny bloger