Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na cztery
Cena netto: 393,01 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 393,01 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   393,01   483,40   7,96  
1000   451,43   555,26   15,92  
1500   528,16   649,64   23,88  
2000   604,88   744,00   31,84  
2500   646,04   794,63   39,80  
3000   687,18   845,23   47,76  
4000   802,66   987,27   63,69  
5000   918,12   1129,29   79,61  
6000   1047,03   1287,85   95,53  
7000   1175,94   1446,41   111,45  
8000   1304,86   1604,98   127,37  
9000   1433,77   1763,54   143,29  
10000   1645,51   2023,98   159,21  
11000   1817,57   2235,61   175,13  
12000   1989,66   2447,28   191,06  
13000   2161,74   2658,94   206,98  
14000   2333,79   2870,56   222,90  
15000   2505,87   3082,22   238,82  
20000   3358,34   4130,76   318,43  
25000   3927,70   4831,07   398,03  
30000   4658,15   5729,52   477,64  
35000   5413,99   6659,21   557,25  
40000   6184,25   7606,63   636,85  
45000   6345,52   7804,99   716,46  
50000   6982,53   8588,51   796,07  
55000   7655,21   9415,91   875,67  
60000   8281,27   10185,96   955,28  
65000   9002,18   11072,68   1034,89  
70000   9604,18   11813,14   1114,50  
75000   10298,62   12667,30   1194,10  
80000   11032,78   13570,32   1273,71  
85000   11682,65   14369,66   1353,32  
90000   12391,23   15241,21   1432,92  
95000   13076,52   16084,12   1512,53  
100000   13726,49   16883,58   1592,14