Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na cztery
Cena netto: 391,51 PLN
Termin realizacji: 26.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 391,51 PLN
Termin realizacji: 26.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   391,51   481,56   7,96  
1000   448,63   551,81   15,92  
1500   524,06   644,59   23,88  
2000   599,49   737,37   31,84  
2500   639,35   786,40   39,80  
3000   679,20   835,42   47,76  
4000   792,08   974,26   63,69  
5000   904,95   1113,09   79,61  
6000   1031,26   1268,45   95,53  
7000   1157,57   1423,81   111,45  
8000   1283,89   1579,18   127,37  
9000   1410,22   1734,57   143,29  
10000   1619,37   1991,83   159,21  
11000   1788,83   2200,26   175,13  
12000   1958,31   2408,72   191,06  
13000   2127,80   2617,19   206,98  
14000   2297,27   2825,64   222,90  
15000   2466,75   3034,10   238,82  
20000   3306,25   4066,69   318,43  
25000   3862,63   4751,03   398,03  
30000   4580,11   5633,54   477,64  
35000   5322,98   6547,27   557,25  
40000   6080,26   7478,72   636,85  
45000   6228,55   7661,12   716,46  
50000   6852,59   8428,69   796,07  
55000   7512,30   9240,13   875,67  
60000   8125,39   9994,23   955,28  
65000   8833,32   10864,98   1034,89  
70000   9422,35   11589,49   1114,50  
75000   10103,81   12427,69   1194,10  
80000   10824,99   13314,74   1273,71  
85000   11461,90   14098,14   1353,32  
90000   12157,49   14953,71   1432,92  
95000   12829,82   15780,68   1512,53  
100000   13466,82   16564,19   1592,14