Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Jak przygotować plik do druku

 
  • I.  FORMATY PLIKÓW

1.  Zalecamy format: PDF w standardzie PDFx/1a:2001 

2.  Inne akceptowane formaty:
EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (projekt bez warstw, fonty zamienione na krzywe).

  • II.  TRYB KOLORU

1.  Prace kolorowe: tryb CMYK kompozyt (bez separacji) plus ewentualne kolory pantonowe zdefiniowane wg wzornika pantonowego.

2.  Prace czarno-białe: tryb black&white lub tryb grayscale.

  • III.  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

1.  Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia o 2 mm, tak więc wymiar stron spadowych winien być powiększony o 2 mm z każdej strony.

2.  Istotne elementy tekstowe i graficzne winny się znajdować w odległości min. 4 mm od linii cięcia. 

3.  Wszystkie teksty winny być zamienione na krzywe lub doładowane do pliku produkcyjnego.

4.  Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

        -  6 pkt dla pisma jednoelementowego

        -  7 pkt dla pisma wieloelementowego.

5.  Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem wynosi:

        -  8 pkt dla pisma jednoelementowego 

        -  10 pkt dla pisma wieloelementowego.

6.  Najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt.

7.  Czarne teksty na kolorowym tle powinny być nadrukowane (użyta opcja overprint). 

8.  Czarne aple winny zawierać oprócz 100% blacka także pozostałe składowe celem zapewnienia czyszczenia tła pod sobą oraz uzyskania tzw. głębokiej czerni.

9.  Sugerowane składowe dla głębokiej czerni: 

        -  Papier niepowlekany: black=100%, cyan=50%, magenta=40%, yellow=40% 

        -  Papier powlekany: black=100%, cyan=70%, magenta=60%, yellow=60%.

10.  Białe elementy lub teksty powinny mieć zawsze wyłączoną opcję nadruku (użyta opcja knockout).

11.  Nafarbienie sumaryczne nie powinno przekraczać:

        -  330% dla papierów powlekanych

        -  280% dla papierów niepowlekanych.

12.  Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach nie powinna być niższa niż 225 DPI i wyższa niż 300 DPI. Optymalna rozdzielczość wynosi 250 DPI.

13.  Elementy graficzne strony nie powinny zawierać dołączonych profili ICC oraz komentarzy OPI.

14.  Plik produkcyjny nie powinien zawierać warstw (nawet zablokowanych czy też wyłączonych). Jeżeli zlecenie obejmuje usługi typu: wykrawanie, perforacja lub falcowanie w nietypowym miejscu, należy dołączać plik podglądowy z umiejscowieniem tych elementów.

15.  W wypadku publikacji lakierowanych miejscowo, należy do pracy dołączyć maskę na lakier, jako osobny plik w kolorze black 100%. 

16.  W zamówieniach z uszlachetnianiem jednostronnym za stronę uszlachetnianą domyślnie uznaje się awers projektu - stronę pierwszą dla druków płaskich, lub strony zewnętrzne dla druków składanych. 

17.  Wykrojnik można także nałożyć na pracę główną jako piąty kolor, należy jednak zadbać aby nie czyścił on tła pod sobą (ma być użyta opcja overprint). 

18.  Dla opraw klejonych i szyto-klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 4-5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, wskutek czego zmniejsza się efektywny format rozkładówek. Jeżeli nie wprowadzona jest korekta to pojawia się zjawisko „wycięcia” fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Format strony powinien zostać ten sam, zmianie podlega jedynie wielkość obrazu na stronie.

19.  W przypadku maszynowego klejenia składki w grzbiecie (na złamywarce) minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu winna wynosić 6 mm z powodu zjawiska opisanego w punkcie poprzednim.

20.  W przypadku gdy projekt zakłada pokrycie kolorem dużej płaszczyzny druku, dobrze jest zabezpieczyć powierzchnię druku folią matową lub błyszczącą. W przeciwnym wypadku w miejscach złożenia druku (grzbiet, skrzydełko) farba będzie się ścierać (w szczególności dotyczy to ciemnych kolorów).

  • IV.  ODWZOROWANIE KOLORU

1.  W celu weryfikacji kolorystyki publikacji zaleca się dołączenie do każdej publikacji proofa cyfrowego. Proof winien zawierać pasek kontrolny i certyfikację.

2.  Proofy winny być wykonane z plików ostatecznych przekazanych Drukarni do druku

3.  Do wykonania proofów należy stosować profil ICC zgodny z normą ISO. W wypadku papierów powlekanych jest to profil ISO-Coated lub Fogra-Coated, a w przypadku papierów niepowlekanych ISO-Uncoated lub Fogra-Uncoated.

4.  Proofy kolorystyczne można zlecić jako usługę dodatkową do wykonania przez Drukarnię.

5.  Jeżeli Klient nie dostarczy proofów, druk odbywa się wg standardowych gęstości optycznych przyjętych przez Drukarnię.


www.cuddruk.pl
e-mail: sklep@cuddruk.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: cuddruk)
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73