Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Notesy z okładką
Cena netto: 224,46 PLN
Termin realizacji: 30.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość kart
Opis parametru dla pozycji Klejenie
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Papiery okładki
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka okładki
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka środka
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 224,46 PLN
Termin realizacji: 30.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
50   224,46   276,09   9,73  
100   311,92   383,66   19,46  
200   474,61   583,77   38,92  
300   613,29   754,35   58,38  
400   834,31   1026,20   77,84  
500   997,68   1227,15   97,30  
600   1140,29   1402,56   116,76  
700   1299,05   1597,83   136,22  
800   1455,50   1790,27   155,68  
900   1602,73   1971,36   175,13  
1000   1747,65   2149,61   194,59  
1100   1899,49   2336,37   214,05  
1200   2115,90   2602,56   233,51  
1300   2263,13   2783,65   252,97  
1400   2419,57   2976,07   272,43  
1500   2576,03   3168,52   291,89  
1600   2926,20   3599,23   311,35  
1700   3082,66   3791,67   330,81  
1800   3239,10   3984,09   350,27  
1900   3404,78   4187,88   369,73  
2000   3565,84   4385,98   389,19  
2500   4255,85   5234,70   486,49  
3000   5038,10   6196,86   583,78  
3500   5829,59   7170,40   681,08  
4000   6473,46   7962,36   778,38  
4500   7172,69   8822,41   875,67  
5000   7922,66   9744,87   972,97  
10000   14788,58   18189,95   1945,94  
  • Notesy z okładką