Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na trzy
Cena netto: 181,35 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 181,35 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   181,35   223,06   5,97  
1000   200,60   246,74   11,94  
1500   250,59   308,23   17,91  
2000   300,57   369,70   23,88  
2500   339,40   417,46   29,85  
3000   378,23   465,22   35,82  
4000   455,87   560,72   47,76  
5000   533,52   656,23   59,71  
6000   611,17   751,74   71,65  
7000   688,82   847,25   83,59  
8000   766,46   942,75   95,53  
9000   844,12   1038,27   107,47  
10000   979,64   1204,96   119,41  
15000   1450,97   1784,69   179,12  
20000   1933,42   2378,11   238,82  
25000   2406,59   2960,11   298,53  
30000   2865,01   3523,96   358,23  
35000   3339,14   4107,14   417,94  
40000   3780,95   4650,57   477,64  
45000   4041,81   4971,43   537,35  
50000   4459,79   5485,54   597,05  
55000   4905,61   6033,90   656,76  
60000   5356,38   6588,35   716,46  
65000   5802,22   7136,73   776,17  
70000   6252,97   7691,15   835,87  
75000   6698,83   8239,56   895,58  
80000   7116,78   8753,64   955,28  
85000   7596,22   9343,35   1014,99  
90000   8013,38   9856,46   1074,69  
95000   8460,03   10405,84   1134,40  
100000   8909,97   10959,26   1194,10