Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Publikacje książkowe - część 3

 

Z cyklu: PRODUKTY 
Dzisiejszy artykuł poświęcimy tak zwanym oprawom specjalnym. Określenie to jest bardzo pojemne i dzięki temu można do jednego worka włożyć wszystkie te publikacje książkowe, w których konstrukcja okładki i sposób jej połączenia z wkładem, wykluczają  zakwalifikowanie do którejś z wcześniej omawianych grup. Zazwyczaj oprawy specjalne są to wyroby poligraficzne wymagające złożonej, wręcz rzemieślniczej  technologii, ale na dzisiejszym rynku książki, zdobywają one coraz większą popularność. W naszej drukarni oprawy specjalne, z każdym rokiem co wyraźniej, pretendują do roli flagowego produktu poligraficznego.  


OPRAWA SPIRALOWANA

 • Definicja: Publikacja składa się z okładki i wkładu połączonego z okładką za pomocą spirali. Okładka w takiej oprawie składa się z dwóch oddzielnych okładzin przedniej i tylnej. Spirala obejmuje sobą zarówno okładki jak i wkład. Spirala zapewnia bardzo dobrą otwieralność. Obecnie najczęściej używanym typem spirali jest spirala Wire-O z podwójną pętlą. Spirala może być wykonana z metalu (srebrna lub złota) lub z tworzywa sztucznego (w różnych kolorach).
 • Nazwy handlowe: Kołonotatnik, kalendarz spiralowany, książka spiralowana, broszura spiralowana.

Okładki spiralowane

CUDowny kalendarz spiralowany


OPRAWA ZINTEGROWANA

 • Definicja: Publikacja składa się z okładki i wkładu połączonego z okładką za pomocą wyklejek, ale w przeciwieństwie do opraw twardych okładka składa się wyłącznie z jednej części i nie posiada okładzinówek. W tym aspekcie przypomina oprawę miękką, ale materiał stosowany na tego typu okładkę posiada znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe. Często jest to materiał syntetyczny. Okładka jest wzdłuż wszystkich krawędzi zawijana do wewnątrz siebie (a nie wokół okładzinówek). Na tę zawijkę są przyklejane wyklejki przednia i tylna. Pozostałe parametry są analogiczne do oprawy twardej jednolitej, więc nie będą tu osobno omawiane.
 • Nazwy handlowe: Książką lub książka w oprawie twardej, katalog lub katalog w oprawie twardej, album.

OPRAWA SZWAJCARSKA

 • Definicja: Publikacja książkowa składająca się z okładki i wkładu, połączonego przez sklejenie jedynie z tylną okładziną okładki. Sam wkład scalony jest lamówką przyklejoną do zewnętrznej części grzbietu oraz zewnętrznych stron wkładu. Dzięki takiemu zabiegowi okładzina przednia i grzbiet nie są połączone z wkładem, co powoduje, iż książka ma bardzo dobra otwieralność. Konstrukcja samej okładki może być dowolna. Zazwyczaj jest to okładka twarda jednolita. Pozostałe parametry są analogiczne, jak dla opraw twardych, więc nie będą tu osobno omawiane.
 • Nazwy handlowe: Książka w oprawie szwajcarskiej, broszura szwajcarska.


 OPRAWA Z OTWARTYM GRZBIETEM

 • Definicja: Publikacja książkowa, w której okładka składa się z dwóch osobnych okładzin sfalcowanych na pół i przyklejonych za pomocą wyklejki, osobno do pierwszej i osobno do ostatniej strony wkładu. Sam wkład jest szyty lub szyto-klejony. Ze względu na odsłonięty grzbiet, poszczególne ściegi zszytych składek wkładu wraz z łączącym je klejem tworzą dodatkowy walor estetyczny.
 • Nazwy handlowe: Książka z otwartym grzbietem.


  OPRAWA OTABIND

 • Definicja: Publikacja książkowa składająca się z okładki i wkładu, połączonego z okładką za pomocą taśmy. Taśma jest przyklejona do wewnętrznych stron okładki i do zewnętrznych stron wkładu. Sam wkład jest scalony specjalnym materiałem zwanym merlą. Dzięki takiemu zabiegowi oprawa typu otabind charakteryzuje się bardzo dobrą otwieralnością. Konstrukcja samej okładki może być dowolna. Zazwyczaj jest to okładka twarda jednolita. Pozostałe parametry są analogiczne, jak dla opraw twardych, więc nie będą tu osobno omawiane.
 • Nazwy handlowe: Książka w oprawie otabind, broszura w oprawie otabind.


 Ciąg dalszy niebawem

Pozdrawiam
Wasz CUDowny bloger