Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki proste
Cena netto: 71,52 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 71,52 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   71,52   87,97   1,50  
1000   79,41   97,67   3,00  
1500   95,44   117,39   4,50  
2000   100,21   123,26   6,00  
2500   108,14   133,01   7,50  
3000   116,07   142,77   9,00  
4000   124,53   153,17   12,00  
5000   129,63   159,44   15,00  
6000   141,09   173,54   18,00  
7000   158,21   194,60   21,00  
8000   173,74   213,70   24,00  
9000   189,27   232,80   27,00  
10000   225,31   277,13   30,00  
11000   243,27   299,22   33,00  
12000   261,23   321,31   36,00  
13000   279,20   343,42   39,00  
14000   297,17   365,52   42,00  
15000   310,90   382,41   45,00  
20000   390,87   480,77   60,00  
25000   474,33   583,43   75,00  
30000   556,44   684,42   90,00  
35000   661,77   813,98   105,00  
40000   767,11   943,55   120,00  
45000   849,89   1045,36   135,00  
50000   965,38   1187,42   150,00  
55000   1080,85   1329,45   165,00  
60000   1196,34   1471,50   180,00  
65000   1311,82   1613,54   195,00  
70000   1427,30   1755,58   210,00  
75000   1532,63   1885,13   225,00  
80000   1637,97   2014,70   240,00  
85000   1743,30   2144,26   255,00  
90000   1848,64   2273,83   270,00  
95000   1953,97   2403,38   285,00  
100000   2039,01   2507,98   300,00  
  • Ulotki proste
  • Ulotki proste
  • Ulotki proste