Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki proste
Cena netto: 71,92 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 71,92 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   71,92   88,46   1,50  
1000   80,04   98,45   3,00  
1500   96,32   118,47   4,50  
2000   101,34   124,65   6,00  
2500   109,51   134,70   7,50  
3000   117,68   144,75   9,00  
4000   126,63   155,75   12,00  
5000   132,23   162,64   15,00  
6000   144,18   177,34   18,00  
7000   161,78   198,99   21,00  
8000   177,80   218,69   24,00  
9000   193,82   238,40   27,00  
10000   230,34   283,32   30,00  
11000   248,80   306,02   33,00  
12000   267,25   328,72   36,00  
13000   285,70   351,41   39,00  
14000   304,16   374,12   42,00  
15000   318,39   391,62   45,00  
20000   400,80   492,98   60,00  
25000   486,70   598,64   75,00  
30000   571,25   702,64   90,00  
35000   679,03   835,21   105,00  
40000   786,81   967,78   120,00  
45000   872,04   1072,61   135,00  
50000   989,97   1217,66   150,00  
55000   1107,89   1362,70   165,00  
60000   1225,82   1507,76   180,00  
65000   1343,74   1652,80   195,00  
70000   1461,67   1797,85   210,00  
75000   1569,45   1930,42   225,00  
80000   1677,23   2062,99   240,00  
85000   1785,01   2195,56   255,00  
90000   1892,79   2328,13   270,00  
95000   2000,56   2460,69   285,00  
100000   2088,05   2568,30   300,00  
  • Ulotki proste
  • Ulotki proste
  • Ulotki proste