Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Pomoc

 

Zamawianie produktów

Aby złożyć zamówienie w sklepie CUDDRUK.pl należy:

1) Zarejestrować się w systemie.
2) Zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło.
3) Wybrane produkty umieścić w koszyku.
4) Dalej program przeprowadzi Cię w prosty sposób przez pozostałe etapy zamówienia.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce JAK ZAMÓWIĆ.

Przygotowanie plików produkcyjnych

Plik produkcyjny winien spełniać następujące warunki:

Format: PDF (najlepiej w stadardzie PDFx/1a:2001), EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR. 
Tryb koloru: CMYK. 
Rozdzielczość bitmap:  min. 225 DPI,  max. 300 DPI. 
Wymiar: powiększony z każdego boku o 2 mm spady. 
Fonty: doładowane lub zamienione na krzywe. 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK.

Wysyłanie plików produkcyjnych

Plik produkcyjny można wysłać na dwa sposoby:

1. Na nasz serwer ftp.cuddruk.pl

użytkownik: cuddruk
hasło: cuddruk
nazwa folderu: taka sama jak numer zamówienia

2. Pocztą elektroniczną

adres: sklep@cuddruk.pl
temat maila: pliki do zlecenia nr ....

Więcej informacji znajdziesz w zakładce JAK PRZESŁAĆ PLIK.

Terminy realizacji

1. Termin realizacji podany jest oddzielnie dla każdego produktu.

2. Termin realizacji liczony jest wyłącznie w dniach roboczych.

3. Przez pierwszy dzień realizacji zlecenia rozumiemy dzień, w którym do godz. 14.00:

- zostało złożone zamówienie 
- przesłane zostały poprawne pliki produkcyjne 
- uregulowana została płatność przy wybranych opcjach "Płatność przelewem" lub "Płatność za pośrednictwem platformy Tpay.com"

Więcej informacji znajdziesz w zakładce TERMINY.