Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Pocztówki standardowe
Cena netto: 67,60 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 67,60 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   67,60   83,15   1,94  
500   71,31   87,71   3,89  
1000   92,06   113,23   7,78  
2000   139,45   171,52   15,56  
3000   173,91   213,91   23,33  
4000   202,80   249,44   31,11  
5000   237,32   291,90   38,89  
6000   271,33   333,74   46,67  
7000   309,44   380,61   54,44  
8000   344,98   424,33   62,22  
9000   380,53   468,05   70,00  
10000   416,08   511,78   77,78  
11000   452,91   557,08   85,56  
12000   489,73   602,37   93,33  
13000   526,56   647,67   101,11  
14000   563,39   692,97   108,89  
15000   596,38   733,55   116,67  
20000   771,55   949,01   155,56  
25000   949,90   1168,38   194,44  
30000   1127,02   1386,23   233,33  
35000   1325,25   1630,06   272,22  
40000   1523,49   1873,89   311,11  
45000   1737,10   2136,63   350,00  
50000   1950,71   2399,37   388,89  
55000   2164,32   2662,11   427,78  
60000   2377,93   2924,85   466,67  
65000   2591,54   3187,59   505,56  
70000   2805,15   3450,33   544,44  
75000   3008,51   3700,47   583,33  
80000   3211,87   3950,60   622,22  
85000   3415,23   4200,73   661,11  
90000   3618,59   4450,87   700,00  
95000   3821,95   4701,00   738,89  
100000   4004,81   4925,92   777,78