Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Pocztówki standardowe
Cena netto: 68,07 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 68,07 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   68,07   83,73   1,94  
500   72,00   88,56   3,89  
1000   93,16   114,59   7,78  
2000   141,40   173,92   15,56  
3000   176,71   217,35   23,33  
4000   206,44   253,92   31,11  
5000   241,81   297,43   38,89  
6000   276,66   340,29   46,67  
7000   315,62   388,21   54,44  
8000   352,01   432,97   62,22  
9000   388,40   477,73   70,00  
10000   424,79   522,49   77,78  
11000   462,46   568,83   85,56  
12000   500,14   615,17   93,33  
13000   537,81   661,51   101,11  
14000   575,49   707,85   108,89  
15000   609,31   749,45   116,67  
20000   788,71   970,11   155,56  
25000   971,29   1194,69   194,44  
30000   1152,63   1417,73   233,33  
35000   1355,09   1666,76   272,22  
40000   1557,55   1915,79   311,11  
45000   1775,38   2183,72   350,00  
50000   1993,23   2451,67   388,89  
55000   2211,06   2719,60   427,78  
60000   2428,89   2987,53   466,67  
65000   2646,72   3255,47   505,56  
70000   2864,56   3523,41   544,44  
75000   3072,15   3778,74   583,33  
80000   3279,73   4034,07   622,22  
85000   3487,32   4289,40   661,11  
90000   3694,90   4544,73   700,00  
95000   3902,49   4800,06   738,89  
100000   4089,58   5030,18   777,78