Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Offset czy cyfra - część 2

 

Z cyklu: PROBLEMY
Kontynuujemy nasze rozważania na temat pozornej dla jednych, a bezspornej dla innych wyższości druku offsetowego nad cyfrowym. Nie wydajemy tutaj żadnych ostatecznych werdyktów, ale pokazujemy w miarę obiektywnie jak się sprawy mają w naszej drukarni. Tydzień temu omówiliśmy trzy czynniki mogące mieć wpływ na wybór techniki druku: nakład, format i kolorystykę. Dziś przedstawiamy pozostałe.

  • Prędkość druku

W tym parametrze maszyny cyfrowe nie mają najmniejszych szans z offsetowymi. Nasz Roland 700, mimo swoich lat, jak się dobrze rozkręci, jest w stanie spokojnie wycisnąć 15.000 pełno kolorowych arkuszy formatu B1 na godzinę, a tymczasem czarna cyfra przy prędkości 1000 arkuszy A3+ na godzinę zaczyna wydawać dziwne odgłosy i na wszelki wypadek warto mieć w pobliżu gaśnicę. Kolorowa cyfra ma niestety jeszcze gorsze osiągi.
Na korzyść cyfry może natomiast przemawiać fakt, iż czas realizacji zlecenia, liczony od momentu dostarczenia materiałów, do wydrukowania gotowego nakładu, może być tu znacznie krótszy. Czasem nawet zlecenia są realizowane od ręki. Natomiast druk offsetowy wymaga tylu procesów przygotowawczych, że w tej technologii trzeba zapomnieć o możliwości druku „na już”, choć w CUDDRUKU nie takie CUDa się już zdarzały.

  • Podłoże

Tu także notujemy wyższość druku offsetowego nad cyfrowym. Ten drugi, przynajmniej według specyfikacji producentów maszyn cyfrowych winien być realizowany na papierze dedykowanym, czyli specjalnie do tego druku przeznaczonym. W praktyce bywa różnie, gdyż papier dedykowany pod cyfrę, przy swoich licznych zaletach, ma jedną zasadniczą wadę – jest znacznie droższy od „normalnego”. 
Zakres gramatur jest w cyfrze także ograniczony. Nie schodzimy raczej poniżej 130g, a używanie papierów powyżej 300g kończy się przeważnie wizytą serwisanta.
W druku offsetowym możliwe jest użycie praktycznie każdego rodzaju papieru, od gazetowego, poprzez offsetowy i kredowy, skończywszy na kartonach i tekturach.
Graniczne wartości gramatur, w zależności od stanu maszyny i umiejętności drukarza, wahają się od 60 do 400 g.
W obu technologiach możliwy jest druk na kalce, papierze samoprzylepnym i samokopiującym.
Cyfra dobrze się sprawuje na papierach ozdobnych, co ma szczególnie znaczenie dla druków okazjonalnych typu: zaproszenia, dyplomy, certyfikaty, bilety czy też niestandardowe wizytówki.

  • Jakość

Niektórzy klienci, są zachwyceni jakością druku cyfrowego uważając, że jest on lepszy od offsetowego, bo „kolory są takie żywe i wyraziste, znacznie ładniejsze niż na komputerze”.
Być może patrząc tymi kategoriami faktycznie cyfra ma przewagę nad offsetem, ale z poligraficznego punktu widzenia, kolory na wydruku mają być przede wszystkim takie, jak zostały przez grafika, zaprojektowane w pracy. Z tym zaś w cyfrze bywa różnie. Druk offsetowy zapewnia znacznie lepsze panowanie nad kolorem, właściwsze odwzorowanie barw i półtonów, lepszą powtarzalność i niepomiernie wyższą rozdzielczość. Podobnie rzecz ma się z pasowaniem. Tolerancja zgodności nakładania się przodu arkusza z jego tyłem (tzw. register) jest w maszynach cyfrowych liczona na milimetry, gdy tymczasem w druku offsetowym rozjazd w tym parametrze powyżej 0,5 mm jest już nie do przyjęcia. 

  • Procesy postpresowe

Trzeba mieć świadomość, że z wyjątkiem zwykłych arkuszy plano, każda inna produkcja poligraficzna, związana jest z procesami postpresowymi, głównie introligatorskimi i uszlachetniającymi. Każdy z tych procesów ma swoje specyficzne wymagania, które będziemy szczegółowo omawiać w artykułach im poświęconych. Tu nadmienić jedynie wypada, iż druk cyfrowy jest znacznie mniej odporny na niektóre z tych procesów. Bywa, że w procesie falcowania lub bigowania powierzchnia zadruku pęka, bywa że lakier kładziony na taki zadruk, po krótkim okresie używania kruszy się a folia odkleja. Bywa, że powierzchnia zadruku ściera się, gdyż nie jest zabezpieczona odpowiednim lakierem. Dlatego też każda decyzja o skierowaniu publikacji do druku cyfrowego, poprzedzona musi być dokładną analizą technologiczną, w efekcie której często druk cyfrowy przegrywa z drukiem offsetowym. 

  • Resume

Jak więc widzicie, czynników decydujących o tym. w jakiej technologii waszą pracę wydrukować jest wiele i z pozoru wybór tej optymalnej jest faktycznie wielkim problemem. Nic bardziej mylnego. W CUDDRUKu osoby zajmujące się przyjmowaniem i kalkulacją zleceń, po otrzymaniu od Was specyfikacji produktu i wymagań dodatkowych, takich jak np. termin realizacji czy też dopuszczalny pułap cenowy, z pewnością zaproponują Wam rozwiązanie najlepsze, czyli takie które jest w stanie zadowolić przede wszystkim Was, bo dla CUDDRUKU najlepszy klient to klient ZADOWOLONY.

Pozdrawiam
Wasz CUDowny bloger