Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Zawieszki na klamkę
Cena netto: 259,96 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Typ wykrojnika
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 259,96 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   259,96   319,75   2,51  
1000   303,79   373,66   5,01  
2000   407,86   501,67   10,02  
3000   496,62   610,84   15,04  
4000   585,38   720,02   20,05  
5000   664,92   817,85   25,06  
6000   741,32   911,82   30,07  
7000   830,08   1021,00   35,09  
8000   912,75   1122,68   40,10  
9000   995,23   1224,13   45,11  
10000   1081,05   1329,69   50,12  
11000   1166,67   1435,00   55,14  
12000   1252,29   1540,32   60,15  
13000   1338,10   1645,86   65,16  
14000   1423,73   1751,19   70,17  
15000   1530,39   1882,38   75,18  
20000   1907,76   2346,54   100,25  
25000   2292,53   2819,81   125,31  
30000   2684,67   3302,14   150,37  
35000   3198,58   3934,25   175,43  
40000   3633,15   4468,77   200,49  
45000   4076,96   5014,66   225,55  
50000   4529,99   5571,89   250,61  
55000   4973,79   6117,76   275,68  
60000   5417,60   6663,65   300,74  
65000   5861,39   7209,51   325,80  
70000   6305,20   7755,40   350,86  
75000   6767,45   8323,96   375,92  
80000   7266,60   8937,92   400,98  
85000   7765,75   9551,87   426,04  
90000   8228,00   10120,44   451,11  
95000   8671,81   10666,33   476,17  
100000   9078,71   11166,81   501,23