Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Gazetki reklamowe
Cena netto: 560,53 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość stron
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Szycie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 560,53 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   560,53   689,45   14,68  
1000   672,75   827,48   29,37  
1500   751,13   923,89   44,05  
2000   874,62   1075,78   58,74  
2500   1009,39   1241,55   73,42  
3000   1132,88   1393,44   88,10  
3500   1256,36   1545,32   102,79  
4000   1368,58   1683,35   117,47  
4500   1458,25   1793,65   132,16  
5000   1581,74   1945,54   146,84  
6000   1817,44   2235,45   176,21  
7000   2053,15   2525,37   205,58  
8000   2176,10   2676,60   234,94  
9000   2400,53   2952,65   264,31  
10000   2624,95   3228,69   293,68  
11000   2849,39   3504,75   323,05  
12000   3085,09   3794,66   352,42  
13000   3196,77   3932,03   381,78  
14000   3308,44   4069,38   411,15  
15000   3521,60   4331,57   440,52  
16000   3723,48   4579,88   469,89  
17000   3936,64   4842,07   499,25  
18000   4149,78   5104,23   528,62  
19000   4362,94   5366,42   557,99  
20000   4564,82   5614,73   587,36