Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Gazetki reklamowe
Cena netto: 556,85 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość stron
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Szycie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 556,85 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   556,85   684,93   14,68  
1000   665,87   819,02   29,37  
1500   741,08   911,53   44,05  
2000   861,37   1059,49   58,74  
2500   992,94   1221,32   73,42  
3000   1113,24   1369,29   88,10  
3500   1233,54   1517,25   102,79  
4000   1342,57   1651,36   117,47  
4500   1429,03   1757,71   132,16  
5000   1549,34   1905,69   146,84  
6000   1778,66   2187,75   176,21  
7000   2007,99   2469,83   205,58  
8000   2124,55   2613,20   234,94  
9000   2342,60   2881,40   264,31  
10000   2560,64   3149,59   293,68  
11000   2778,69   3417,79   323,05  
12000   3008,02   3699,86   352,42  
13000   3113,31   3829,37   381,78  
14000   3218,61   3958,89   411,15  
15000   3425,39   4213,23   440,52  
16000   3620,88   4453,68   469,89  
17000   3827,66   4708,02   499,25  
18000   4034,42   4962,34   528,62  
19000   4241,19   5216,66   557,99  
20000   4436,69   5457,13   587,36