Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Gazetki reklamowe

Cena netto: 735,59 PLN
Termin realizacji: 26.06.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość stron
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Szycie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 735,59 PLN
Termin realizacji: 26.06.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   735,59   904,78   17,43  
1000   953,13   1172,35   34,86  
1500   1132,78   1393,32   52,28  
2000   1362,93   1676,40   69,71  
2500   1605,72   1975,04   87,14  
3000   1835,88   2258,13   104,57  
3500   2066,03   2541,22   121,99  
4000   2283,57   2808,79   139,42  
4500   2475,85   3045,30   156,85  
5000   2706,00   3328,38   174,28  
6000   3153,70   3879,05   209,13  
7000   3601,38   4429,70   243,99  
8000   3922,79   4825,03   278,84  
9000   4357,85   5360,16   313,70  
10000   4792,92   5895,29   348,56  
11000   5227,98   6430,42   383,41  
12000   5675,67   6981,07   418,27  
13000   5984,44   7360,86   453,12  
14000   6293,24   7740,69   487,98  
15000   6715,67   8260,27   522,83  
16000   7125,46   8764,32   557,69  
17000   7547,90   9283,92   592,55  
18000   7970,33   9803,51   627,40  
19000   8392,78   10323,12   662,26  
20000   8802,57   10827,16   697,11  
 

Gazetki reklamowe - zazwyczaj są to bezpłatnie kolportowane periodyki, pełniące funkcję informatorów produktowych. Aby uzyskać maksymalnie atrakcyjną cenę gazetki reklamowe drukujemy w pomniejszonym formacie typu "s", nie stosujemy też szycia zszywkami. Oszczędność na kosztach dystrybucji zapewnia druk gazetek w całości na jednorodnym typie papieru o niskiej gramaturze. W tym produkcie nie przewiduje się stosowania wykrawania oraz usług uszlachetniających.


 • Papier:  
  • - kreda błysk: 90g, 100g, 115g,
  • - kreda mat: 90g, 100g, 115g,
  • - offset: 80g, 90g,
  • - offset preprint: 90g. 
 • Format netto (po obcięciu) w mm:
  • - A3s = 290x410 mm
  • - A4s = 206x290 mm
  • - A5s = 144x206 mm
  • - B5s = 160x240 mm
 • Ilość stron: 8 lub 16.
 • Kolorystyka: 4+4, czyli przód i tył w pełnym kolorze. Klient może zlecić wykonanie gazetek w mniejszej ilości kolorów, bądź z jednostronnym zadrukiem, lecz nie ma to wpływu na cenę produktu, gdyż zoptymalizowany arkusz drukarski jest zawsze drukowany jako dwustronny CMYK.
 • Intro: falcowanie, cięcie na format - BEZ SZYCIA ZSZYWKAMI.
 • Podstawowa technika druku: druk offsetowy. 
 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA.

 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 

Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku winien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Dla przykładu: gazetka o wymiarze docelowym (po obcięciu) A4 czyli 210x297 mm winna być przygotowana w formacie brutto ze spadami: 214x301 mm.

Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, loga, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

Strony publikacji. Poszczególne strony powinny być generowane osobno. Mogą znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako pdf wielostronicowy), bądź w osobnych plikach, których nazwy zawierają odpowiedni numer strony (np. strona_001, strona_002, strona_003..., strona_064). 

Rozkładówki: Nie zaleca się przygotowywania gazetki w postaci rozkładówek (dwóch stron obok siebie). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się rozkładówki sparowane w taki sposób, aby obok siebie występowały strony w układzie i kolejności występowania na arkuszu drukarskim. Za powstałe błędy przy parowaniu stron przez klienta, drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 

Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce KARTA PRODUKTU, a makiety przygotowane pod główne programy graficzne, są do pobrania w zakladce DO POBRANIA.

 
gazetka_reklamowa_A4s.zip (Gazetki reklamowe)

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).