Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Jak przesłać plik

 

Pliki możesz wysłać w ostatnim kroku składanego zamówienia, lub w dowolnym późniejszym czasie. 
Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę przesłania plików do druku:


• za pośrednictwem serwera FTP

Aby przesłać pliki na serwer FTP skorzystaj z danych:  
adres FTP:   ftp.cuddruk.pl  
nazwa użytkownika:   cuddruk
hasło:   cuddruk

• za pośrednictwem poczty elektronicznej

Aby przesłać pliki mailem możesz wybrać ikonkę "EMAIL" widoczną przy Twoim zamówieniu w zakładce MOJE ZAMÓWIENIA. Program pocztowy automatycznie wygeneruje wiadomość, do której możesz dołączyć swoje pliki. Możesz też skorzystać z dowolnego ulubionego programu pocztowego, pamiętaj jednak, aby koniecznie w temacie wiadomości podać numer swojego zamówienia. 

• poprzez dowolną internetową platformę do darmowego przesyłania plików


Pamiętaj, że otrzymujemy dużo materiałów - umieść swoje pliki w folderze zgodnym z numerem Twojego zamówienia lub opisz je w jednoznaczny sposób.

 


 www.cuddruk.pl
e-mail: sklep@cuddruk.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: cuddruk)
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73