Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Jak zapłacić

 

 
Jak zapłacić


 
 1. Klient ma do wyboru formy płatności:

1.  Przelew bankowy - PRZEDPŁATA
numer konta bankowego:  34109020370000000131780526

2.  Płatność za pośrednictwem platformy TPAY.com

3.  GOTÓWKĄ W KASIE, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 

4.  Płatność KARTĄ W KASIE, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 

5.  ZA POBRANIEM, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od kuriera.

 1. Przy należności regulowanej w formie PRZEDPŁATY nie ma ograniczeń co do wartości zamówienia.
 2. Płatność TPAY.com możliwa jest jedynie dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza kwoty 2000 PLN.
 3. Płatność ZA POBRANIEM oraz GOTÓWKĄ/KARTĄ W KASIE, realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zamówienia, możliwa jest jedynie dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza kwoty 1800 PLN.
 4. Przy wyborze dostawy kurierem, do kosztów zamówienia doliczane są koszty związane z tą formą dostawy:

-  w wysokości 1 PLN netto - dla pojedynczego zamówienia o wartości min. 499 zł netto i wadze poniżej 200 kg (wysyłka pod jeden adres na terenie Polski),

-  w wysokości 16,00 PLN netto za każdą paczkę - dla pojedynczego zamówienia o wartości poniżej 499 PLN netto  i łącznej wadze paczek do 200 kg, gdzie maksymalna waga jednej paczki to 30 kg

-  w wysokości 190 PLN netto za każdą paletę - dla pojedynczego zamówienia o wadze powyżej 200 kg.

 1. Przy wyborze płatności ZA POBRANIEM, do kosztów zamówienia doliczane są koszty związane z tą formą płatności w wys. 12 PLN netto.
 2. Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądź opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania.
 3. Składając zamówienie w sklepie CUDDRUK, automatycznie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury, korekty faktury, a także duplikatu faktury w formie elektronicznej.
 4. Faktura w formie elektronicznej, wystawiona do każdego zamówenia, dostępna jest do pobrania przez Klienta z zakładki MOJE ZAMÓWIENIA.
 5. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy TPAY.com system automatycznie przekieruje Klienta na tę platformę.
 6. Klient może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych.
 7. Klient, który opłacił anulowane zamówienie przelewem bądź poprzez TPAY.com otrzyma zwrot zapłaconej wartości, pomniejszonej o koszty administracyjne wynikające z czynności i opłat jakie Drukarnia poniosła poprzez rozpoczęty już proces realizacji zlecenia. Koszty administracyjne wynoszą 20,00 brutto.
 8. Drukarnia wystawi fakturę korygującą anulującą zamówienie, uwzględniającą jednocześnie koszty administracyjne. Klient otrzyma pocztą elektroniczną, na e-maila wskazanego przy rejestracji, prośbę o wskazanie rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadwyżki. Czas realizacji zwrotu wynosi maksymalnie 14 dni.
 9. Towar zamówiony i dostarczony do Klienta na warunkach płatności  ZA POBRANIEM, GOTÓWKĄ W KASIE lub KARTĄ W KASIE, a nie podjęty, pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na PŁATNOŚĆ PRZELEWEM (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane.
 10. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

 • www.cuddruk.pl
e-mail: sklep@cuddruk.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: cuddruk)
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73