Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Jak zamówić

 

Aby Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji:

 • Załóż konto na stronie www.cuddruk.pl
 • Zaloguj się, aby widzieć więcej dostępnych opcji.
 • Złóż zamówienie umieszczając wybrane produkty w koszyku.
 • Ureguluj płatność w wybranej przez siebie formie.
 • Prześlij zgodne z zamówieniem pliki do druku. 
 • Czekaj na e-mail z potwierdzeniem - Twoje pliki powinny pozytywnie przejść weryfikację przez system weryfikacyjny CUDDRUK.
 

Kilka dodatkowych, ważnych informacji

 1. Każdy produkt dostępny w sklepie CUDDRUK ma określone parametry techniczne, cenę netto i brutto oraz maksymalny termin realizacji.
 2. Zamawianie w sklepie CUDDRUK odbywa się poprzez umieszczenie w koszyku wybranego produktu (lub kilku produktów), dostępnych w ofercie.
  Produkty niestandardowe można zamówić po wcześniejszym uzyskaniu indywidualnej wyceny w naszym Biurze Obsługi Klienta.
  Na tym etapie możesz dowolnie dodawać lub usuwać produkty włożone do koszyka.
 3. Zamawiając dany produkt jako Klient akceptujesz zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji, o których jest mowa w punkcie 1.
 4. Produkty niezamówione, a pozostawione przez Ciebie w koszyku, usuwamy po upływie 7 dni roboczych.
 5. Podgląd wybranych produktów z ich ceną i parametrami technicznymi oraz aktualna wartość koszyka widoczne są na bieżąco na każdym etapie składania zamówienia.
 6. Wybór formy płatności i pozostałych parametrów zamówienia następuje po naciśnięciu klawisza ZAMÓW.

• www.cuddruk.pl •
e-mail: sklep@cuddruk.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: cuddruk)
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73