Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Broszury szyte

Cena netto: 427,71 PLN
Termin realizacji: 27.06.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Objętość broszur
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Szycie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 427,71 PLN
Termin realizacji: 27.06.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   427,71   526,08   2,68  
500   491,08   604,03   5,37  
1000   631,04   776,18   10,73  
1500   797,41   980,81   16,10  
2000   937,35   1152,94   21,47  
2500   1103,73   1357,59   26,83  
3000   1256,88   1545,96   32,20  
3500   1410,04   1734,35   37,57  
4000   1563,20   1922,74   42,93  
4500   1663,55   2046,17   48,30  
5000   1750,68   2153,34   53,67  
 

Broszury szyte są drukiem łączonym składającym się z większej liczby arkuszy, połączonych ze sobą za pomocą zszywek metalowych, ale nie mających oddzielnie wykonanej okładki. Rolę okładki pełni zewnętrzny arkusz, który w odróżnieniu od katalogów, jest drukowany na tym samym papierze co arkusze środka.

Ze względu na ograniczenia technologiczne procesu szycia zeszytowego, maksymalna liczba stron w broszurze wynosi 64. Klient ma do wyboru ilość, kształt oraz usytuowanie zszywek. W wersji podstawowej broszur szytych nie przewiduje się stosowania wykrawania oraz usług uszlachetniających 


 • Papier:  
  • - kreda błysk: 115g, 130g, 150g, 170g, 250g,
  • - kreda mat: 115g, 130g, 150g, 170g, 250g.
 • Format netto (po obcięciu) w mm:
  • - A6 = 105 x 148
  • - A5 = 148 x 210
  • - A4 = 210 x 297
  • - DL = 99 x 210
  • - 120 x 120
  • - 210 x 210
 • Kolorystyka: 4+4 czyli przód i tył w pełnym kolorze. Klient może zlecić wykonanie broszur w mniejszej ilości kolorów, bądź z jednostronnym zadrukiem, lecz nie ma to wpływu na cenę produktu, gdyż zoptymalizowany arkusz drukarski jest zawsze drukowany, jako dwustronny CMYK.
 • Intro: falcowanie, bigowanie (przy papierze od 170g wzwyż), szycie zeszytowe, cięcie na format.
 • Rodzaje zszywek:
  • Płaskie - dwie metalowe płaskie zszywki umieszczone w równych odległościach na dłuższej lub krótszej krawędzi broszury.
  • Oczkowe -  dwie lub cztery metalowe zszywki z zaokrąglonym wykończeniem umożliwiającym wpięcie produktu do segregatora, umieszczone w równych odległościach na dłuższej lub krótszej krawędzi broszury.
 • Podstawowa technika druku: druk offsetowy. 
 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę DTP.
 • WAŻNE! W przypadku gdy projekt okładki broszury zakłada pokrycie kolorem dużej płaszczyzny druku, dobrze jest zabezpieczyć powierzchnię druku folią matową lub błyszczącą. W przeciwnym wypadku w miejscu złożenia druku (grzbiet broszury) farba będzie się ścierać (w szczególności dotyczy to ciemnych kolorów). W sprawie doliczenia dodatkowego kosztu folii do zamówienia prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 

Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku winien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Dla przykładu: broszura o wymiarze docelowym (po obcięciu) A4 czyli 210x297 mm winna być przygotowana w formacie brutto ze spadami: 214x301 mm.

Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

Strony publikacji. Poszczególne strony broszury powinny być generowane osobno. Mogą znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako PDF wielostronicowy), bądź w osobnych plikach, których nazwy zawierają odpowiedni numer strony (np. strona_001, strona_002, strona_003..., strona_064). 

Rozkładówki: Nie zaleca się przygotowywania broszury w postaci rozkładówek (dwóch stron obok siebie). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się rozkładówki sparowane w taki sposób, aby obok siebie występowały strony w układzie i kolejności występowania na arkuszu drukarskim. Za powstałe błędy przy parowaniu stron przez klienta, drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 

Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce KARTA PRODUKTU, a makiety przygotowane pod główne programy graficzne są do pobrania w zakladce DO POBRANIA

 
broszura_szyta_A6.zip (Broszury szyte)

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).