Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Katalogi szyte
Cena netto: 305,48 PLN
Termin realizacji: 30.05.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
Cena netto: 305,48 PLN
Termin realizacji: 30.05.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   305,48   375,74   4,28  
500   373,91   459,91   8,56  
1000   508,09   624,95   17,11  
1500   655,31   806,03   25,67  
2000   812,05   998,82   34,22  
2500   936,54   1151,94   42,78  
3000   1078,62   1326,70   51,33  
3500   1250,60   1538,24   59,89  
4000   1365,71   1679,82   68,44  
4500   1478,48   1818,53   77,00  
5000   1614,70   1986,08   85,56