Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Zakładki do książek
Cena netto: 72,14 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 72,14 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   72,14   88,73   1,18  
500   76,91   94,60   2,37  
1000   88,80   109,22   4,74  
2000   128,60   158,18   9,48  
3000   142,38   175,13   14,22  
4000   167,55   206,09   18,96  
5000   180,18   221,62   23,70  
6000   199,83   245,79   28,44  
7000   225,72   277,64   33,17  
8000   249,85   307,32   37,91  
9000   274,00   337,02   42,65  
10000   298,14   366,71   47,39  
11000   323,55   397,97   52,13  
12000   348,96   429,22   56,87  
13000   374,37   460,48   61,61  
14000   399,78   491,73   66,35  
15000   421,39   518,31   71,09  
20000   539,55   663,65   94,79  
25000   660,85   812,85   118,48  
30000   780,94   960,56   142,18  
35000   921,99   1134,05   165,87  
40000   1063,04   1307,54   189,57  
45000   1219,36   1499,81   213,27  
50000   1375,66   1692,06   236,96  
55000   1531,99   1884,35   260,66  
60000   1688,30   2076,61   284,36  
65000   1844,62   2268,88   308,05  
70000   2000,92   2461,13   331,75  
75000   2147,07   2640,90   355,45  
80000   2293,21   2820,65   379,14  
85000   2439,35   3000,40   402,84  
90000   2585,48   3180,14   426,54  
95000   2731,63   3359,90   450,23  
100000   2857,41   3514,61   473,93