Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Plakaty
Cena netto: 528,90 PLN
Termin realizacji: 22.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 100 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 528,90 PLN
Termin realizacji: 22.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 100 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
100   528,90   650,55   11,80  
250   593,33   729,80   29,50  
500   709,79   873,04   59,01  
1000   954,65   1174,22   118,02  
1500   1217,34   1497,33   177,02  
2000   1489,62   1832,23   236,03  
2500   1723,57   2119,99   295,04  
3000   1995,84   2454,88   354,05  
3500   2248,95   2766,21   413,05  
4000   2473,31   3042,17   472,06  
4500   2726,42   3353,50   531,07  
5000   2979,53   3664,82   590,08  
5500   3242,22   3987,93   649,08  
6000   3457,00   4252,11   708,09  
6500   3671,78   4516,29   767,10  
7000   3915,30   4815,82   826,11  
7500   4168,41   5127,14   885,11  
8000   4421,51   5438,46   944,12  
8500   4674,63   5749,79   1003,13  
9000   4927,74   6061,12   1062,14  
9500   5171,26   6360,65   1121,15  
10000   5424,37   6671,98   1180,15  
20000   10122,38   12450,53   2360,31