Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Notesy spiralowane
Cena netto: 450,31 PLN
Termin realizacji: 28.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość kart
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Papiery okładki
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka okładki
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka środka
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 450,31 PLN
Termin realizacji: 28.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
50   450,31   553,88   10,27  
100   571,44   702,87   20,54  
200   790,39   972,18   41,08  
300   963,57   1185,19   61,62  
400   1293,76   1591,32   82,16  
500   1514,01   1862,23   102,70  
600   1694,68   2084,46   123,24  
700   1906,14   2344,55   143,78  
800   2113,20   2599,24   164,32  
900   2302,67   2832,28   184,86  
1000   2487,75   3059,93   205,41  
1100   2908,13   3577,00   225,95  
1200   3261,50   4011,65   246,49  
1300   3462,97   4259,45   267,03  
1400   3684,69   4532,17   287,57  
1500   3906,41   4804,88   308,11  
1600   4553,46   5600,76   328,65  
1700   4775,18   5873,47   349,19  
1800   4996,90   6146,19   369,73  
1900   5238,87   6443,81   390,27  
2000   5470,71   6728,97   410,81  
  • Notesy spiralowane
  • Notesy spiralowane
  • Notesy spiralowane