Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na dwa
Cena netto: 191,57 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 191,57 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   191,57   235,63   5,84  
1000   202,80   249,44   11,68  
1500   247,76   304,74   17,51  
2000   292,74   360,07   23,35  
2500   342,61   421,41   29,19  
3000   392,48   482,75   35,03  
4000   463,42   570,01   46,70  
5000   535,15   658,23   58,38  
6000   685,79   843,52   70,05  
7000   757,52   931,75   81,73  
8000   828,46   1019,01   93,41  
9000   899,40   1106,26   105,08  
10000   1038,69   1277,59   116,76  
15000   1409,93   1734,21   175,13  
20000   1877,92   2309,84   233,51  
25000   2337,00   2874,51   291,89  
30000   2781,81   3421,63   350,27  
35000   3241,79   3987,40   408,65  
40000   3670,55   4514,78   467,03  
45000   3916,97   4817,87   525,40  
50000   4321,95   5316,00   583,78  
55000   4753,79   5847,16   642,16  
60000   5190,34   6384,12   700,54  
65000   5622,18   6915,28   758,92  
70000   6058,73   7452,24   817,30  
75000   6490,57   7983,40   875,67  
80000   6895,56   8481,54   934,05  
85000   7359,75   9052,49   992,43  
90000   7763,95   9549,66   1050,81  
95000   8196,57   10081,78   1109,19  
100000   8632,35   10617,79   1167,57