Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na dwa
Cena netto: 190,33 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 190,33 PLN
Termin realizacji: 23.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   190,33   234,11   5,84  
1000   200,60   246,74   11,68  
1500   244,62   300,88   17,51  
2000   288,64   355,03   23,35  
2500   337,56   415,20   29,19  
3000   386,48   475,37   35,03  
4000   455,52   560,29   46,70  
5000   525,34   646,17   58,38  
6000   674,07   829,11   70,05  
7000   743,90   915,00   81,73  
8000   812,95   999,93   93,41  
9000   881,97   1084,82   105,08  
10000   1019,37   1253,83   116,76  
15000   1381,10   1698,75   175,13  
20000   1839,58   2262,68   233,51  
25000   2289,14   2815,64   291,89  
30000   2724,44   3351,06   350,27  
35000   3174,90   3905,13   408,65  
40000   3594,14   4420,79   467,03  
45000   3831,04   4712,18   525,40  
50000   4226,52   5198,62   583,78  
55000   4648,84   5718,07   642,16  
60000   5075,88   6243,33   700,54  
65000   5498,20   6762,79   758,92  
70000   5925,25   7288,06   817,30  
75000   6347,56   7807,50   875,67  
80000   6743,04   8293,94   934,05  
85000   7197,71   8853,18   992,43  
90000   7592,40   9338,65   1050,81  
95000   8015,51   9859,08   1109,19  
100000   8441,77   10383,38   1167,57