Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Praktyczny poradnik poligraficzny - Procesy

 

W kwietniu br. nakładem wydawnictwa „Helion” ukazał się pierwszy tom „Praktycznego poradnika poligraficznego” autorstwa Andrzeja Gołąba, poświęcony procesom poligraficznym. W przygotowaniu jest też tom drugi, skupiony na głównych produktach poligraficznych.
 

Jak czytamy we wstępie „Poradnik ma pomóc klientom drukarń w poruszaniu się poligraficznymi i edytorskimi ścieżkami. Nie ma przy tym znaczenia, czy mówimy tu o pojedynczym autorze dzieła literackiego, przedsiębiorcy zamierzającym wydać swój katalog reklamowy, czy też o instytucji użytku publicznego ogłaszającej przetarg na obsługę poligraficzną. Każdy, kto staje przed zadaniem wydania drukiem dowolnej publikacji, znajdzie tu wiele cennych informacji i porad”.  Będzie więc dużym wsparciem merytorycznym dla zwolenników popularnego ostatnio self-publishingu.

Pierwszy tom Poradnika, podzielony jest na trzy części: PREPRESS, PRESS I POSPTREESS, w których w kolejności występowania, opisane zostało osiemnaście podstawowych procesów realizacji produktu poligraficznego, począwszy od prac redakcyjnych nad tekstem, poprzez dtp, ctp i druk, a skończywszy na operacjach introligatorskich i uszlachetniających.
 

Wykaz procesów poligraficznyc

  

Książka napisana jest prostym i miejscami humorystycznym językiem, odbiegającym znacznie od naukowego bądź podręcznikowego stylu tradycyjnej literatury przedmiotu. Poradnik wypełnia istniejącą na rynku księgarskim lukę w tego typu opracowaniach. Wprawdzie wydano drukiem sporo książek związanych z typografią, technologią druku i introligatorstwa, ale zazwyczaj są to pozycje specjalistyczne, poświęcone wybranym zagadnieniom i skierowane głównie do wąskich grup odbiorców. Natomiast w mainstreamowej przestrzeni internetu, wiedza poligraficzna jest bardzo rozproszona, w większości zbyt ogólna i powierzchowna.

Stąd „Praktyczny poradnik poligraficzny” Andrzeja Gołąba wydaje się być rozsądnym kompromisem pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. To praktyczny przewodnik, prowadzający potencjalnego klienta drukarni krok po kroku przez zakamarki, zaułki, korytarze i ślepe uliczki labiryntu zwanego procesem wydawniczym. W jednym miejscu znajdzie on komplet podstawowej wiedzy potrzebnej do w miarę swobodnego poruszania się w obszarach związanych z prawidłowym przygotowaniem dowolnej publikacji do druku, technologią samego druku (głównie offsetowego), oprawą i uszlachetnianiem publikacji, a także zasadami harmonijnej współpracy klienta z drukarnią.

Autor kieruje go także do osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy wydawnicze, grafików komputerowych, projektantów, pracowników działów promocji i marketingu, handlowców, jak i do uczniów i studentów szkół i uczelni poligraficznych i artystycznych.

Książka przyda się więc każdemu klientowi zakładu poligraficznego. Ułatwi mu prawidłowe przygotowanie plików do druku, precyzyjne sformułowanie potrzeb wobec drukarń i nawiązanie z nimi partnerskich relacji.

Od strony edytorskiej książka jest wzorcowo przygotowana przez wydawnictwo „Helion”. Pełny kolor, wygodna oprawa zintegrowana, dobrej jakości papier powlekany, nowoczesny i przyjazny w odbiorze projekt typograficzny autorstwa Adriana Partyki.

Poradnik jest do nabycia m.in. w księgarni HELION oraz w większości księgarń internetowych i stacjonarnych. 

Na stronie  "Helionu" można też zapoznać się ze spisem treści i  kilkoma wybranymi fragmentami Poradnika. 
https://helion.pl/eksiazki/praktyczny-poradnik-poligraficzny-procesy-andrzej-golab,prpopo.htm

okładka

Andrzej Gołąb

Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy

Helion, Gliwice 2021.

Format: B5

Stron: 344

Oprawa: zintegrowana