Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Notesy bez okładki
Cena netto: 90,33 PLN
Termin realizacji: 30.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Ilość kart
Opis parametru dla pozycji Klejenie
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka środka
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 90,33 PLN
Termin realizacji: 30.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 50 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
50   90,33   111,11   5,00  
100   133,90   164,70   10,00  
200   214,87   264,29   20,00  
300   304,05   373,98   30,00  
400   372,72   458,45   40,00  
500   453,70   558,05   50,00  
600   532,62   655,12   60,00  
700   603,35   742,12   70,00  
800   712,34   876,18   80,00  
900   777,60   956,45   90,00  
1000   853,79   1050,16   100,00  
1100   932,72   1147,25   110,00  
1200   1067,67   1313,23   120,00  
1300   1134,30   1395,19   130,00  
1400   1209,12   1487,22   140,00  
1500   1288,05   1584,30   150,00  
1600   1485,87   1827,62   160,00  
1700   1573,00   1934,79   170,00  
1800   1651,92   2031,86   180,00  
1900   1739,05   2139,03   190,00  
2000   1826,17   2246,19   200,00  
2500   2220,80   2731,58   250,00  
3000   2582,62   3176,62   300,00  
3500   2960,85   3641,85   350,00  
4000   3339,07   4107,06   400,00  
4500   3659,90   4501,68   450,00  
5000   4070,92   5007,23   500,00  
10000   7598,97   9346,73   1000,00