Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Torby ekologiczne
Cena netto: 142,48 PLN
Termin realizacji: 04.02.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 100 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 142,48 PLN
Termin realizacji: 04.02.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 100 szt.
 

Format pliku: Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Projekt powinien zawierać przygotowane oddzielnie: podgląd całości (z nałożoną makietą torby) oraz pracę do druku (sama grafika, bez makiety).  

Projekt: Przed przystąpieniem do projektowania torby, należy pobrać z zakładki DO POBRANIA makietę dla wybranego formatu torby. Makieta zawiera plik z polem zadruku do wypełnienia grafiką oraz plik z podglądem umiejscowienia grafiki na formacie torby.  Przy projektowaniu warto pamiętać o kilku zasadach: 

1. Technika wykonywania nadruku to sitodruk - grafika w projekcie powinna być wektorowa bez rastrów i przejść tonalnych. 

2. Elementy drukowane powinny znajdować się odległości 6-7 cm od górnej i 1,5 cm od pozostałych krawędzi torebki, kolorowe powierzchnie oznaczają pola, na których nie można drukować. 

3. Na każdej torebce jest pozioma kreska - to miejsce fałdy technologicznej, na której druk jest trudny, ale możliwy. Najlepiej unikać projektowania w tym miejscu poprzecznych napisów i zachować odstęp ok. 0,5 cm w górę lub w dół. 

4. Druk odbywa się na złożonej torebce, która ma wiele przetłoczeń i miejsc o różnych ilościach warstw papieru, co może powodować sporadycznie drobne niedodruki lub minimalne rozlania w tych miejscach. 

5. Należy unikać dużych aplowych elementów druku. 

Kolorystyka: Wymagany jest tryb koloru Pantone uncoated. Grafika drukowana jest z jednej strony zewnętrznej torby, tył i wnętrze pozostają bez zadruku. (W sprawie zadruku po obydwu zewnętrznych stronach prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.)

Spady: Ten produkt nie wymaga spadów - zadruk nie dochodzi do krawędzi (patrz: Projekt - odległości od krawędzi).

Kroje pisma: Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Model, prototyp: Przed oddaniem pliku do druku warto sprawdzić, czy torba dobrze się składa, czy ważna treść merytoryczna nie zachodzi na bigi i spady. W tym celu zalecamy wydrukować prototyp w skali 1:1, najlepiej na identycznym podłożu, jaki będzie użyty do realizacji głównego nakładu. Następnie warto przyciąć go wzdłuż linii cięcia, złożyć wzdłuż bigów i całość skleić. Na tak przygotowanym prototypie najłatwiej wychwycić potencjalne mankamenty projektu.

Pozostałe zasady przygotowania plików produkcyjnych do druku znajdziecie Państwo w zakładce  Jak przygotować plik.

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).

  • Torby ekologiczne
  • Torby ekologiczne