Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

O nas

 

 
www.cuddruk.pl

CUDDRUK to internetowa platforma handlowa, której właścicielem jest Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler –  drukarnia offsetowa,  istniejąca na rynku poligraficznym od blisko trzydziestu lat i znana pod znamienną marką CUD.

CUDDRUK to nowoczesne narzędzie umożliwiające Klientom drukarni przeprowadzenie wszystkich potrzebnych transakcji handlowych on-line przez internet.

Za pomocą sklepu CUDDRUK Klient może złożyć zamówienie na dowolny produkt poligraficzny spośród zamieszczonej na stronie oferty, dokonać płatności, wysłać pliki produkcyjne i odebrać fakturę elektroniczną. Klient ma także bezpośredni dostęp do monitoringu statusu swoich zleceń oraz do historii współpracy z drukarnią.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod organizacyjnych, pełnej automatyzacji procesu obsługi Klienta oraz optymalizacji arkusza drukarskiego, cena produktów poligraficznych oferowanych w sklepie CUDDRUK jest bardzo atrakcyjna i znacznie niższa od ofert tradycyjnych.

Oparcie oferty handlowej CUDDRUK na renomowanej firmie poligraficznej, dysponującej bardzo dużym doświadczeniem, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wysokiej klasy specjalistami daje gwarancję, że oferowany produkt finalny jest najwyższej jakości.
Potwierdza to przyznany w 2007 r. certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008.


www.cuddruk.pl
e-mail: sklep@cuddruk.pl • serwer FTP:  ftp.cuddruk.pl  (użytkownik i hasło: cuddruk) 
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00:  32 248 66 73