Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Bonusy

 

CUDpartner

CUDpartner – program rabatowy

 • poziom gwarantowany -  bez względu na obrót = 5%
 • poziom DOBRY KLIENT - wymagany obrót min. 500 zł = 10%
 • poziom VIP - wymagany obrót min. 7000 zł = 12%

Miesięczny okres rozliczeniowy – rabat na dany miesiąc przyznawany jest w oparciu o wartość Twoich zamówień netto złożonych i opłaconych w miesiącu poprzednim. Podsumowanie następuje po zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego.

Natychmiastowy awans – po przekroczeniu wartości wymaganej do awansu do kolejnego poziomu rabatu, awans następuje od razu. Nie musisz czekać na koniec miesiąca – możesz natychmiast wykorzystać przyznany wyższy rabat.

Program rabatowy obejmuje zamówienia na standardowe produkty z cennika online, z wyłączeniem produktów promocyjnych i kalkulowanych indywidualnie, projektowania oraz kosztów wysyłki.

Transport za złotówkę

Dla zleceń o wartości min. 499 zł netto i wadze poniżej 200 kg, koszt dostarczenia zamówionego nakładu w jedno miejsce na terenie Polski wynosi 1 zł netto.

 • BONUS nie dotyczy dostaw paletowych oraz zleceń o wartości poniżej 499 zł netto
 • BONUSEM objęte są jedynie produkty standardowe, dostępne w sklepie on line, bez konieczności dokonywania kalkulacji indywidualnej.
 • BONUSEM nie są objęte produkty oferowane w ramach okresowych systemów promocji, jak np. "Promocje dla cierpliwych".
 • BONUS obejmuje wyłącznie to zamówienie, do którego został udzielony. Połączenie wysyłki zamówienia objętego BONUSEM "Transport za złotówkę" z wysyłką innego zamówienia, nie powoduje obniżenia kosztów dostawy żadnego z tych zamówień.

Last minute

W miarę pojawiania się wolnych miejsc na arkuszach drukarskich, będzie możliwość skorzystania z BONUSU wynoszącego min. 50% wartości cennikowej produktu.

 • Informacja o BONUSIE "Last minute" będzie wysyłana do Klientów, którzy zapiszą się na specjalną listę mailingową. Szczegóły znajdziecie w zakładce "Last minute".