Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Termin realizacji

 
  • Parametr ten określa maksymalną ilość dni roboczych, w trakcie których drukarnia zobowiązuje się do wykonania zlecanej usługi. Wybór niektórych parametrów technicznych produktu (np. lakierowanie UV czy też foliowanie) powoduje, że termin realizacji usługi ulega wydłużeniu. System dokonuje wtedy automatycznej korekty terminu i podaje szacunkowy dzień wykonania zlecenia.
  • Jako pierwszy dzień realizacji zlecenia rozumie się dzień roboczy, w którym spełnione są do godz. 14.00 następujące warunki: (1) jest złożone zamówienie (2) są przesłane poprawne pliki produkcyjne (3) uregulowana jest płatność przy wybranych opcjach "płatność przelewem" lub "płatność za pośrednictwem platformy Tpay.com".
  • Jako ostatni dzień realizacji zlecenia rozumie się dzień roboczy, w którym zamawiany nakład został przekazany firmie kurierskiej, bądź jest gotowy do odbioru własnego z magazynu drukarni.
  • Więcej informacji znajdziesz w zakładce TERMINY.