Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Proof cyfrowy

Cena netto: 36,00 PLN
Termin realizacji: 17.07.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 1 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 36,00 PLN
Termin realizacji: 17.07.2024
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 1 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
1   36,00   44,28   0,00  
2   72,00   88,56   0,00  
 

Proof cyfrowy to certyfikowana próba kolorystyczna pozwalająca w najbardziej wiarygodny sposób sprawdzić kolorystykę prac przygotowywanych do druku. Wykonywany jest zgodnie z normą ISO 12647-7. Zgodność kolorystyczna z drukiem offsetowym uwarunkowana jest przestrzeganiem w druku offsetowym zaleceń tej samej normy. 

Proof wykonywany jest w standardzie ISO Coated v2 (FOGRA 39L) z symulacją kolorów Pantone Solid Coated.


Do wykonania proofa używamy nowoczesnego systemu zarządzania kolorem, złożonego z następujących komponentów:

 • Oprogramowanie:
  • - GMG ColorProof
 • Sprzęt:
  • - Urządzenie drukujące: Epson SureColor SC-P5000 (wbudowany automatyczny kalibrator/spektrofotometr)
 • Podłoże: druk odbywa się na certyfikowanym papierze GMG ProofMedia premium semiMatte 250  (z roli 17")  o szerokości zadruku 420 mm  i wysuwie b.o.
 • Kontrola jakości: Do zleconego wydruku dokładany jest pasek kontrolny Ugra/Fogra v3 oraz nadrukowany jest wynik certyfikacji. 

UWAGA 1 - Należy mieć świadomość, że proof kolorystyczny nie gwarantuje 100% zgodności koloru z drukiem offsetowym, szczególnie jeśli ten druk odbywać się będzie w innej drukarni. Ponadto certyfikat obejmuje wyłącznie druk na papierach powlekanych i najlepiej sprawdza się w wypadku kredy błyszczącej.

UWAGA 2 - Proof po wydrukowaniu i certyfikacji zostanie wysłany do klienta. Jeśli z plików użytych do wykonania tego proofa będzie zlecany druk w naszej drukarni, proof należy odesłać lub zlecić wykonanie drugiego kompletu.

  
 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 

Wymiary.

Druk z roli: Wymiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 420 mm szerokości. Ze względu na druk z roli wysokość pliku jest praktycznie dowolna. 

Druk z arkusza: W wypadku zlecenia druku fromatu A2 - maksymalny wymiar pliku winien wynosić 410x594 mm.

Pliki większe od podanych wymiarów będą środkowane względem papieru i elementy wystające poza format nie zostaną wydrukowane.

Zmiany. Do wykonania proofa należy dostarczyć pliki produkcyjne, które będą później bez zmian użyte do druku. W przeciwnym wypadku, próbę kolorystyczną należy powtórzyć. 

Skalowanie i kadrowanie. Nie zaleca się skalowania plików przeznaczonych do wykonania proofa. W celu ograniczenia ilości i wymiarów wykonywanych proofów, lepiej jest wykadrować z pracy reprezentatywne fragmenty.

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).