Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na sześć
Cena netto: 418,30 PLN
Termin realizacji: 26.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 418,30 PLN
Termin realizacji: 26.11.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   418,30   514,51   11,94  
1000   514,72   633,11   23,88  
1500   652,53   802,61   35,82  
2000   790,31   972,08   47,76  
2500   898,88   1105,62   59,71  
3000   1007,45   1239,16   71,65  
4000   1187,62   1460,77   95,53  
5000   1367,78   1682,37   119,41  
6000   1576,95   1939,65   143,29  
7000   1786,11   2196,92   167,17  
8000   1995,30   2454,22   191,06  
9000   2204,47   2711,50   214,94  
10000   2575,73   3168,15   238,82  
11000   2814,99   3462,44   262,70  
12000   3054,26   3756,74   286,58  
13000   3293,52   4051,03   310,47  
14000   3532,79   4345,33   334,35  
15000   3772,04   4639,61   358,23  
20000   5108,25   6283,15   477,64  
25000   6246,47   7683,16   597,05  
30000   7353,44   9044,73   716,46  
35000   8695,05   10694,91   835,87  
40000   9824,63   12084,29   955,28  
45000   10290,73   12657,60   1074,69  
50000   11542,06   14196,73   1194,10  
55000   12594,77   15491,57   1313,51  
60000   13655,24   16795,95   1432,92  
65000   14915,34   18345,87   1552,33  
70000   15981,67   19657,45   1671,74  
75000   17047,97   20969,00   1791,15  
80000   14018,70   17243,00   1910,56  
85000   19314,03   23756,26   2029,97  
90000   20412,47   25107,34   2149,38  
95000   21670,61   26654,85   2268,79  
100000   22735,97   27965,24   2388,20