Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki składane na sześć
Cena netto: 420,46 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 420,46 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   420,46   517,17   11,94  
1000   518,81   638,14   23,88  
1500   658,56   810,03   35,82  
2000   798,29   981,90   47,76  
2500   908,82   1117,85   59,71  
3000   1019,33   1253,78   71,65  
4000   1203,38   1480,16   95,53  
5000   1387,44   1706,55   119,41  
6000   1600,50   1968,62   143,29  
7000   1813,56   2230,68   167,17  
8000   2026,63   2492,75   191,06  
9000   2239,70   2754,83   214,94  
10000   2614,86   3216,28   238,82  
11000   2858,01   3515,35   262,70  
12000   3101,17   3814,44   286,58  
13000   3344,32   4113,51   310,47  
14000   3587,48   4412,60   334,35  
15000   3830,63   4711,67   358,23  
20000   5186,30   6379,15   477,64  
25000   6343,97   7803,08   597,05  
30000   7470,41   9188,60   716,46  
35000   8831,48   10862,72   835,87  
40000   9980,52   12276,04   955,28  
45000   10466,08   12873,28   1074,69  
50000   11736,88   14436,36   1194,10  
55000   12809,05   15755,13   1313,51  
60000   13888,98   17083,45   1432,92  
65000   15168,53   18657,29   1552,33  
70000   16254,32   19992,81   1671,74  
75000   17340,09   21328,31   1791,15  
80000   14330,28   17626,24   1910,56  
85000   19645,07   24163,44   2029,97  
90000   20762,96   25538,44   2149,38  
95000   22040,56   27109,89   2268,79  
100000   23125,38   28444,22   2388,20