Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Przypomnienie hasła

 

 
Przypomnienie hasła


 
 1. Jeśli zapomniałeś hasła do logowania w Print4all.pl użyj narzędzia "Przypomnij hasło", które znajduje się w okienku logowania.
 2. Podaj dane niezbędne do weryfikacji:
  • login
  • adres e-mail
 3. Gdy dane są prawidłowe, na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny umożliwiający wygenerowanie nowego hasła.
 4. Po kliknięciu w link aktywacyjny, wprowadź nowe hasło, którym chcesz posługiwać się w naszym sklepie.
 5. Jeżeli operacja przebiegnie prawidłowo na ekranie pojawia się odpowiednia informacja.
 6. Od tej chwili można logować się do systemu na nowe hasło.