Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Kolorystyka okładki

 
 • Parametr ten określa iloma kolorami będzie zadrukowywany przód i tył arkusza. W druku offsetowym, pełnokolorowa praca jest drukowana zazwyczaj czterema kolorami CMYK: cyan (C), magenta (M), yellow (Y), black (K).
 • Jak należy odczytywać zapis poszczególnych kolorystyk: 

  • 4+4 – pełny kolor z obu stron arkusza
  • 4+1 – przód arkusza pełny kolor, tył arkusza czarny lub jeden z pozostałych kolorów CMY
  • 4+0 – przód arkusza pełny kolor, tył bez zadruku,
  • 1+1 – przód i tył arkusza czarny lub jeden z kolorów CMY (ten sam kolor z obydwu stron arkusza)
  • 1+0 – przód arkusza czarny lub jeden z kolorów CMY, tył bez zadruku.