Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Zakładki 1% PROMOCJA
Cena netto: 61,32 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 61,32 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
250   61,32   75,42   1,18  
500   65,37   80,41   2,37  
1000   75,48   92,84   4,74  
2000   109,31   134,45   9,48  
3000   121,02   148,85   14,22  
4000   142,42   175,18   18,96  
5000   153,15   188,37   23,70  
6000   169,86   208,93   28,44  
7000   191,86   235,99   33,17  
8000   212,37   261,22   37,91  
9000   232,90   286,47   42,65  
10000   253,42   311,71   47,39  
11000   275,02   338,27   52,13  
12000   296,62   364,84   56,87  
13000   318,21   391,40   61,61  
14000   339,81   417,97   66,35  
15000   358,18   440,56   71,09  
20000   458,62   564,10   94,79  
25000   561,72   690,92   118,48  
30000   663,80   816,47   142,18  
35000   783,69   963,94   165,87  
40000   903,58   1111,40   189,57  
45000   1036,46   1274,85   213,27  
50000   1169,31   1438,25   236,96  
55000   1302,19   1601,69   260,66  
60000   1435,06   1765,12   284,36  
65000   1567,93   1928,55   308,05  
70000   1700,78   2091,96   331,75  
75000   1825,01   2244,76   355,45  
80000   1949,23   2397,55   379,14  
85000   2073,45   2550,34   402,84  
90000   2197,66   2703,12   426,54  
95000   2321,89   2855,92   450,23  
100000   2428,80   2987,42   473,93