Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki proste PREMIUM*
Cena netto: 298,82 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 298,82 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   298,82   367,55   0,87  
1000   302,58   372,17   1,73  
2000   338,80   416,72   3,46  
3000   346,34   426,00   5,19  
4000   409,93   504,21   6,93  
5000   491,76   604,86   8,66  
6000   499,29   614,13   10,39  
7000   506,81   623,38   12,12  
8000   529,91   651,79   13,85  
9000   553,03   680,23   15,58  
10000   576,13   708,64   17,32  
11000   583,66   717,90   19,05  
12000   606,76   746,31   20,78  
13000   629,86   774,73   22,51  
14000   652,98   803,17   24,24  
15000   676,08   831,58   25,97  
20000   750,61   923,25   34,63  
25000   838,05   1030,80   43,29  
30000   925,49   1138,35   51,95  
35000   996,33   1225,49   60,61  
40000   1033,96   1271,77   69,26  
45000   1104,80   1358,90   77,92  
50000   1292,69   1590,01   86,58  
55000   1386,28   1705,12   95,24  
60000   1433,24   1762,89   103,90  
65000   1480,19   1820,63   112,55  
70000   1517,82   1866,92   121,21  
75000   1574,10   1936,14   129,87  
80000   1630,39   2005,38   138,53  
85000   1686,67   2074,60   147,19  
90000   1761,61   2166,78   155,84  
95000   1836,54   2258,94   164,50  
100000   1892,83   2328,18   173,16