Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki 1% PROMOCJA
Cena netto: 52,04 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 52,04 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   52,04   64,01   0,78  
1000   56,41   69,38   1,56  
1500   67,01   82,42   2,34  
2000   69,01   84,88   3,12  
2500   73,42   90,31   3,90  
3000   77,82   95,72   4,68  
4000   80,04   98,45   6,23  
5000   81,57   100,33   7,79  
6000   86,46   106,35   9,35  
7000   96,80   119,06   10,91  
8000   105,36   129,59   12,47  
9000   113,93   140,13   14,03  
10000   138,18   169,96   15,58  
11000   148,61   182,79   17,14  
12000   159,03   195,61   18,70  
13000   169,46   208,44   20,26  
14000   179,89   221,26   21,82  
15000   187,09   230,12   23,38  
20000   231,68   284,97   31,17  
25000   278,94   343,10   38,96  
30000   325,18   399,97   46,75  
35000   389,18   478,69   54,55  
40000   453,18   557,41   62,34  
45000   499,94   614,93   70,13  
50000   571,69   703,18   77,92  
55000   643,46   791,46   85,71  
60000   715,22   879,72   93,51  
65000   786,99   968,00   101,30  
70000   858,75   1056,26   109,09  
75000   922,75   1134,98   116,88  
80000   986,75   1213,70   124,68  
85000   1050,75   1292,42   132,47  
90000   1114,76   1371,15   140,26  
95000   1178,75   1449,86   148,05  
100000   1227,23   1509,49   155,84