Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Proof cyfrowy
Cena netto: 30,00 PLN
Termin realizacji: 27.09.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 1 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 30,00 PLN
Termin realizacji: 27.09.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 1 szt.
 
   

Proof cyfrowy to certyfikowana próba kolorystyczna pozwalająca w najbardziej wiarygodny sposób sprawdzić kolorystykę prac przygotowywanych do druku. Wykonywany jest zgodnie z normą ISO 12647-7. Zgodność kolorystyczna z drukiem offsetowym uwarunkowana jest przestrzeganiem w druku offsetowym zaleceń tej samej normy.


Do wykonania proofa używamy nowoczesnego systemu zarządzania kolorem, złożonego z następujących komponentów:

 • Oprogramowanie:
  • - EFI XF - Rip do proofingu
  • - Monaco PROFILER – program do kontroli jakości.
 • Sprzęt:
  • - Urządzenie drukujące: Epson Stylus 5000
  • - Urządzenie kontrolne: Spektrofotometr X-Rite EYE On
 • Podłoże: druk odbywa się na certyfikowanym papierze EFI graviure 245g dostępnym w następujących formatach:
  • - rola o szerokości 320 mm zadruku i wysuwu b.o.
  • - arkusze formatu A2. 
 • Kontrola jakości: Po wydrukowaniu proofa dokonywany jest jego pomiar. Wynik pomiaru dołączany jest do wydruku w postaci nalepki certyfikacyjnej, zawierającej wykaz różnic pomiaru barw w stosunku do normy. Do zleconego wydruku dokładany jest też pasek kontrolny Ugra/Fogra v2.2a. 

UWAGA 1 - Należy mieć świadomość, że proof kolorystyczny nie gwarantuje 100% zgodności koloru z drukiem offsetowym, szczególnie jeśli ten druk odbywać się będzie w innej drukarni. Ponadto certyfikat obejmuje wyłącznie druk na papierach powlekanych i najlepiej sprawdza się w wypadku kredy błyszczącej.

UWAGA 2 - Proof po wydrukowaniu i certyfikacji zostanie wysłany do klienta. Jeśli z plików użytych do wykonania tego proofa będzie zlecany druk w naszej drukarni, proof należy odesłać lub zlecić wykonanie drugiego kompletu.

  
 
   
 

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).

 • Proof cyfrowy
 • Proof cyfrowy
 • Proof cyfrowy