Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Pocztówki kartonowe
Cena netto: 411,08 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 411,08 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   411,08   505,63   2,78  
1000   435,23   535,33   5,56  
2000   483,51   594,72   11,11  
3000   531,80   654,11   16,67  
4000   591,36   727,37   22,22  
5000   639,65   786,77   27,78  
6000   687,94   846,17   33,33  
7000   747,50   919,43   38,89  
8000   795,79   978,82   44,44  
9000   844,09   1038,23   50,00  
10000   903,65   1111,49   55,56  
11000   963,21   1184,75   61,11  
12000   1022,78   1258,02   66,67  
13000   1082,34   1331,28   72,22  
14000   1141,90   1404,54   77,78  
15000   1201,46   1477,80   83,33  
20000   1454,19   1788,65   111,11  
25000   1729,45   2127,22   138,89  
30000   2016,00   2479,68   166,67  
35000   2291,26   2818,25   194,44  
40000   2543,99   3129,11   222,22  
45000   2796,70   3439,94   250,00  
50000   3083,25   3792,40   277,78  
55000   3358,52   4130,98   305,56  
60000   3633,79   4469,56   333,33  
65000   3909,05   4808,13   361,11  
70000   4161,78   5118,99   388,89  
75000   4414,50   5429,84   416,67  
80000   4667,21   5740,67   444,44  
85000   4942,49   6079,26   472,22  
90000   5206,48   6403,97   500,00  
95000   5504,30   6770,29   527,78  
100000   5768,29   7095,00   555,56