Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
 

Naklejki

Naklejki drukujemy na papierze samoprzylepnym powleczonym od spodu klejem i zabezpieczonym dodatkową warstwą papieru.  W celu łatwiejszego oddzielenia właściwej naklejki od warstwy zabezpieczającej klej, naklejki nacinane są od dołu. 

Oferta CudDruk dotyczy naklejek prostych, nie wymagających wykrawania. Zastosowana w ofercie CudDruk offsetowa technika druku (w odróżnieniu do powszechnie stosowanej technice cyfrowej) zapewnia najwyższą jakość produktu, umożliwia też opcjonalne stosowanie foliowania naklejek drukowanych na papierze samoprzylepnym, a także dopuszcza użycie kolorów pantonowych.


 • Papier:  
  • - Papier samoprzylepny błysk 80g, nacinany od dołu (nacięcia co ok. 35mm)
  • - Papier samoprzylepny mat 80g, nacinany od dołu (nacięcia co ok. 35mm)
 • Formaty naklejek w mm
  • - 90x50
  • - 85x55
  • - A8 (52x74)
  • - A7 (74x105)
  • - A6 (105x148)
  • - A5 (148x210)
  • - A4 (210x297)
  • - 100x60
  • - 200x60
  • - 300x60
  • - DL (99x210)
  • - 99x420
  • - 198x210
  • - 52x148
  • - 74x210
  • - 105x297
  • - 148x420
  • - 30x30
  • - 40x40
  • - 50x50
  • - 60x60
  • - 70x70
  • - 80x80
  • - 90x90
  • - 100x100
  • - 120x120
  • - 150x150
 • Kolorystyka
  • - 4+0 czyli przód w pełnym kolorze, tył bez zadruku
  • - 2+0 czyli przód dwa kolory pantonowe, tył bez zadruku
  • - 1+0 czyli przód jeden kolor pantonowy, tył bez zadruku
 • Intro: cięcie na format.
 • -

  Podstawowa technika druku: druk offsetowy. Opcjonalnie możliwy druk cyfrowy.

 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA.

 
 • Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).
 • Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK, lub Pantone. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 
 • Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku winien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Dla przykładu: naklejka o wymiarze docelowym (po obcięciu) 90x50 mm winna być przygotowana w formacie brutto ze spadami: 94x54 mm.
 • Spady. Plik produkcyjny winnien być dostarczony w wymiarze brutto obejmującym spady po 2 mm z każdej strony. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy nalepki, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.
 • Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, dane teleadresowe) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.
 • Strony publikacji. Nalepki drukowane są wyłącznie jednostronnie. 
 • Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).
 • Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 
 • Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.
 • Uszlachetnienia. Przy wybranej opcji uszlachetniania jednostronnego za stronę uszlachetnianą domyślnie uznaje się awers projektu - stronę pierwszą dla druków płaskich, lub strony zewnętrzne dla druków składanych. 
 • Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.