Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Naklejki
Cena netto: 322,65 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 322,65 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
10   322,65   396,86   0,01  
20   322,86   397,12   0,01  
30   323,08   397,39   0,02  
40   323,31   397,67   0,02  
50   323,52   397,93   0,03  
100   324,62   399,28   0,06  
150   325,71   400,62   0,08  
200   326,80   401,96   0,11  
250   327,90   403,32   0,14  
500   333,36   410,03   0,28  
1000   344,30   423,49   0,56  
1500   355,23   436,93   0,84  
2000   366,17   450,39   1,12  
2500   377,10   463,83   1,40  
3000   388,03   477,28   1,68  
3500   398,97   490,73   1,96  
4000   409,91   504,19   2,24  
4500   420,83   517,62   2,52  
5000   431,77   531,08   2,80  
10000   552,39   679,44   5,59