Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kalendarze trójdzielne z płaską główką
Cena netto: 220,00 PLN
Termin realizacji: 31.07.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 10 / cyfra szt.
Wybierz:
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
Cena netto: 220,00 PLN
Termin realizacji: 31.07.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 10 / cyfra szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
10 / cyfra   220,00   270,60   5,20  
25 / cyfra   300,00   369,00   13,00  
50 / cyfra   440,00   541,20   26,00  
100 / cyfra   700,00   861,00   52,00  
200   1520,00   1869,60   104,00  
300   1820,00   2238,60   156,00  
400   2116,00   2602,68   208,00  
500   2410,00   2964,30   260,00  
600   2694,00   3313,62   312,00  
700   2990,00   3677,70   364,00  
800   3280,00   4034,40   416,00  
900   3570,00   4391,10   468,00  
1000   3870,00   4760,10   520,00  
1500   5350,00   6580,50   780,00  
2000   6840,00   8413,20   1040,00