Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kalendarze trójdzielne z płaską główką
Cena netto: 225,50 PLN
Termin realizacji: 07.12.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 225,50 PLN
Termin realizacji: 07.12.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
10   225,50   277,37   5,20  
25   307,50   378,23   13,00  
50   451,00   554,73   26,00  
100   717,50   882,52   52,00  
200   1558,00   1916,34   104,00  
300   1865,50   2294,57   156,00  
400   2168,90   2667,75   208,00  
500   2470,25   3038,41   260,00  
600   2761,35   3396,46   312,00  
700   3064,75   3769,64   364,00  
800   3362,00   4135,26   416,00  
900   3659,25   4500,88   468,00  
1000   3966,75   4879,10   520,00  
1500   5483,75   6745,01   780,00  
2000   7011,00   8623,53   1040,00