Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kalendarze trójdzielne z płaską główką
Cena netto: 220,00 PLN
Termin realizacji: 04.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 / cyfra szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 220,00 PLN
Termin realizacji: 04.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 / cyfra szt.
offset/cyfra   Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
cyfra   10 / cyfra   220,00   270,60   5,20  
cyfra   25 / cyfra   300,00   369,00   13,00  
cyfra   50 / cyfra   440,00   541,20   26,00  
cyfra   100 / cyfra   700,00   861,00   52,00  
offset   200   1520,00   1869,60   104,00  
offset   300   1820,00   2238,60   156,00  
offset   400   2116,00   2602,68   208,00  
offset   500   2410,00   2964,30   260,00  
offset   600   2694,00   3313,62   312,00  
offset   700   2990,00   3677,70   364,00  
offset   800   3280,00   4034,40   416,00  
offset   900   3570,00   4391,10   468,00  
offset   1000   3870,00   4760,10   520,00  
offset   1500   5350,00   6580,50   780,00  
offset   2000   6840,00   8413,20   1040,00