Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Kalendarze trójdzielne z główką wypukłą
Cena netto: 225,00 PLN
Termin realizacji: 04.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 / cyfra szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 225,00 PLN
Termin realizacji: 04.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 / cyfra szt.
offset/cyfra   Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
cyfra   10 / cyfra   225,00   276,75   5,20  
cyfra   25 / cyfra   350,00   430,50   13,00  
cyfra   50 / cyfra   490,00   602,70   26,00  
cyfra   100 / cyfra   795,00   977,85   52,00  
offset   200   2030,00   2496,90   104,00  
offset   300   2440,00   3001,20   156,00  
offset   400   2840,00   3493,20   208,00  
offset   500   3180,00   3911,40   260,00  
offset   600   3660,00   4501,80   312,00  
offset   700   4020,00   4944,60   364,00  
offset   800   4370,00   5375,10   416,00  
offset   900   4750,00   5842,50   468,00  
offset   1000   5110,00   6285,30   520,00  
offset   1500   7300,00   8979,00   780,00  
offset   2000   8850,00   10885,50   1040,00