Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
 
Szczękami i mieczem

Szczękami i mieczem

Co wspólnego mają szczęki i miecz z produkcją książek w twardej oprawie?

I jak to możliwe, że książki wychodzą z tego cało, a nawet są jeszcze lepszej jakości niż dotychczas?

Dobrze wykonana książka w twardej okładce, czyli w twardej oprawie, może dać wiele przyjemności w trakcie czytania. Ciekawa treść, dobra kawa... Dopóki zawartość okładki, połączona w całość klejem, nie zacznie wypadać kartka po kartce. Mozolne układanie rozsypanych stron nie należy do wybitnie rozrywkowych zajęć...

Właśnie dlatego, aby zapewnić Ci niczym nie zmąconą przyjemność czytania, w maju 2018 uruchomiliśmy nową maszynę Schmedt PRÄLEG do trwałego łączenia środka książki z okładką. Fachowo powiemy - do zawieszania bloków w oprawie twardej.

Sterowanie maszyną, jej programowanie, a następnie dozowanie kleju i kontrolowanie identycznego poziomu jego lepkości dla całego nakładu, odbywa się automatycznie. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji.

A gdzie miecz i szczęki...?

Miecz to element maszyny, który służy do zawieszania bloku (środka) książki. Blok montowany jest na mieczu, a następnie wraz z nim opuszczany jest na dół, gdzie walcami nanoszony jest klej. W tym samym czasie w szczękach maszyny umieszczana jest okładka. W trakcie powrotnego ruchu miecza do góry, grzbiet wraz z naniesionym klejem, zawieszany jest w okładce.

Maszyna PRÄLEG daje nam możliwość zawieszania do 200 bloków na godzinę. To dużo książek do przeczytania! A każdy egzemplarz sklejony będzie trwale i estetycznie. Przy udziale szczęk i miecza  :)


Zakup Schmedt PRÄLEG został zrealizowany w ramach projektu budowania w CUD pełnej linii do produkcji książek w oprawach specjalistycznych (otabind, oprawa szwajcarska, odkryty grzbiet) oraz oprawy twardej. Składa się na nią maszyna do szycia nićmi, nóż do zaokrąglania rogów, wyoblarka bloków, automat do kaszerowania, stoły montażowe system pras oraz wspomniana maszyna do zawieszania Schmedt PRÄLEG