Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
 
Certyfikat FSC®

Certyfikat FSC®

FSC® pomaga dbać o lasy oraz ludzi i zwierzęta, dla których są one domem.

Jako drukarnia chcemy być częścią tego kierunku, dlatego postanowiliśmy wystąpić o przyznanie certyfikatu FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest organizacją o zasięgu globalnym, odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz produktów wykonanych z drewna i kluczowego dla naszej produkcji papieru.
Przestrzeganie wytycznych FSC®, pozwala na pozyskiwanie drewna bez naruszania bogactw biologicznych i żywotności lasów.

W procesie certyfikacji FSC® nasza Drukarnia musiała udokumentować zachowywanie tzw. pełnego łańcucha dostaw (Chain of Custody). Jest to droga, jaką przechodzi produkt od surowca po finalny wyrób - od lasu do klienta.
Zadeklarowaliśmy również, że każdy produkt, który opuszcza naszą Drukarnię, powstaje z poszanowaniem praw człowieka i praw tradycyjnych.

Warto podkreślić, że standard FSC® jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych i jako jeden z nielicznych popierany jest przez kluczowe organizacje ekologiczne.

Certyfikat FSC® o numerze RINA-COC-001939 uzyskaliśmy 31.08.2022 i ma ważność do 30.08.2027.
Nasz numer licencji to FSC-C181576

  • Pytaj o certyfikowane produkty FSC®