Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Kontakt

 
Drukarnia internetowa CUDDRUK
www.cuddruk.pl 

 
  

Kontakt telefoniczny    
w dni robocze od 8.00 do 16.00     

+48   32-248-66-73 
+48   517-07-53-02

 Kontakt mailowy    pliki do druku
obsługa zamówień:   sklep@cuddruk.pl

reklamacje:     
reklamacje@cuddruk.pl


 

Nasz zespół    

Anna Malinowska
product manager 

Magdalena Serafin
product manager

Andrzej Gołąb
pełnomocnik właściciela
 

 

Print4all - serwer FTP    

adres: ftp.cuddruk.pl
użytkownik i hasło: cuddruk

 

Print4all - bądźmy w kontakcie    

Facebook   •   Google+   •    Twitter


 

 

Dane firmy    

Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler
ul. Szymały 11
41-709 Ruda Śląska

NIP: 627-001-02-76
REGON: 271068380
Wpis do ewidencji: 5499 
 • www.cuddruk.pl • 
e-mail: skleo@cuddruk.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: cuddruk) 
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00: 32 248 66 73