Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Arkusze plano

Cena netto: 935,46 PLN
Termin realizacji: 28.10.2021
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 935,46 PLN
Termin realizacji: 28.10.2021
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   935,46   1150,62   72,71  
1000   1264,59   1555,45   145,42  
1500   1647,53   2026,46   218,13  
2000   2030,48   2497,49   290,84  
2500   2370,37   2915,56   363,55  
3000   2731,80   3360,11   436,26  
3500   3093,21   3804,65   508,97  
4000   3443,87   4235,96   581,68  
4500   3794,53   4667,27   654,39  
5000   4166,71   5125,05   727,10  
5500   4517,37   5556,37   799,81  
6000   4857,26   5974,43   872,52  
6500   5197,16   6392,51   945,24  
7000   5537,05   6810,57   1017,95  
7500   5887,70   7241,87   1090,66  
8000   6249,13   7686,43   1163,37  
8500   6610,54   8130,96   1236,08  
9000   6961,21   8562,29   1308,79  
9500   7322,62   9006,82   1381,50  
10000   7684,05   9451,38   1454,21  
 

Arkusze plano są najprostszym produktem poligraficznym obejmującym wyłącznie usługę druku zmontowanych przez klienta arkuszy drukarskich bez dalszej obróbki introligatorskiej. Mają postać zadrukowanych jedno- lub dwustronnie arkuszy papieru formatu od B1 do A2+. W wersji podstawowej nie przewiduje się stosowania wykrawania oraz usług uszlachetniających 


 • Papier:  
  • - kreda błysk: 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350 g/m2
  • - kreda mat:  90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350 g/m2
  • - offset:  80, 90 g/m2
  • - offset preprint: 90 g/m2
 • Maksymalny wymiar projektu z uwzględnieniem spadów i paserów
  • - dla papieru B1      - 676 x 980 mm
  • - dla papieru B2      - 678 x 474 mm
  • - dla papieru A1+    - 860 x 606 mm
  • - dla papieru A2+    - 608 x 420 mm.
 • Kolorystyka: 4+4, czyli przód i tył w pełnym kolorze, lub 4+0 czyli przód w pełnym kolorze, tył bez zadruku. Klient może zlecić wykonanie ulotki w mniejszej ilości kolorów, lecz nie ma to wpływu na cenę produktu, gdyż zoptymalizowany arkusz drukarski jest zawsze drukowany, jako CMYK.
 • Intro: brak.
 • Podstawowa technika druku: druk offsetowy. 
 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA.

 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR Corel x5 (fonty zamienione na krzywe).

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. 

Wymiary. Wymiar pliku winien być dostosowany do wybranego papieru (szczegóły w opisie produktu).  

Strony publikacji. Awers i rewers może znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako PDF dwustronicowy), bądź w dwu osobnych plikach. 

Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 

Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

Uszlachetnienia. Przy wybranej opcji uszlachetniania jednostronnego za stronę uszlachetnianą domyślnie uznaje się awers projektu - stronę pierwszą dla druków płaskich, lub strony zewnętrzne dla druków składanych. 

Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce "KARTA PRODUKTU", a makiety przygotowane pod główne programy graficzne są do pobrania w zakładce "DO POBRANIA".

 
arkusz_plano_B1.zip (Arkusze plano)

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).