Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
 
Mamy Certyfikat ISO!

Mamy Certyfikat ISO!

  • Mamy Certyfikat ISO!

Z dumą informujemy, że Centrum Usług Drukarskich ponownie otrzymało Certyfikat ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji objął: działalność poligraficzną techniką offsetową oraz cyfrową; usługi introligatorskie; usługi projektowania graficznego; usługi DTP i naświetlania CTP.

Przyznanie Certyfikatu poprzedziła seria audytów i ostatecznie pozytywna rekomendacja jednostki certyfikującej ISO: LL-C (Certification).

Rekomendacja potwierdziła zgodność naszego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Za szczególny powód do dumy poczytujemy sobie fakt, że certyfikacja i przygotowanie do niej oparte były na już wdrożonych w naszej Drukarni procedurach i procesach.
Jest to dla nas potwierdzeniem, że w Centrum Usług Drukarskich kierujemy się dbałością o wysoki standard naszych usług i produktów i motywacją do dalszych starań.