Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki PREMIUM* składane na trzy
Cena netto: 367,87 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 367,87 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   367,87   452,48   6,63  
1000   422,33   519,47   13,27  
2000   561,99   691,25   26,54  
2500   626,70   770,84   33,17  
3000   701,65   863,03   39,80  
4000   841,31   1034,81   53,07  
5000   929,73   1143,57   66,34  
6000   1059,13   1302,73   79,61  
7000   1147,55   1411,49   92,87  
8000   1235,96   1520,23   106,14  
9000   1344,87   1654,19   119,41  
10000   1552,18   1909,18   132,68  
15000   2144,92   2638,25   199,02  
20000   2670,00   3284,10   265,36  
25000   3251,46   3999,30   331,69  
30000   3708,89   4561,93   398,03  
35000   4279,08   5263,27   464,37  
40000   4837,99   5950,73   530,71  
45000   5142,70   6325,52   597,05  
50000   5554,00   6831,42   663,39  
55000   6026,82   7412,99   729,73  
60000   6550,88   8057,58   796,07  
65000   7064,69   8689,57   862,41  
70000   7588,74   9334,15   928,75  
75000   8112,80   9978,74   995,09  
80000   8636,87   10623,35   1061,42  
85000   9150,67   11255,32   1127,76  
90000   9264,73   11395,62   1194,10  
95000   9758,04   12002,39   1260,44  
100000   10251,35   12609,16   1326,78