Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki PREMIUM* składane na sześć
Cena netto: 447,96 PLN
Termin realizacji: 03.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 447,96 PLN
Termin realizacji: 03.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   447,96   550,99   13,27  
1000   602,99   741,68   26,54  
2000   923,31   1135,67   53,07  
2500   1027,10   1263,33   66,34  
3000   1130,88   1390,98   79,61  
4000   1399,96   1721,95   106,14  
5000   1669,03   2052,91   132,68  
6000   1938,11   2383,88   159,21  
7000   2196,93   2702,22   185,75  
8000   2466,01   3033,19   212,28  
9000   2683,83   3301,11   238,82  
10000   2942,65   3619,46   265,36  
11000   3201,47   3937,81   291,89  
12000   3470,55   4268,78   318,43  
13000   3729,37   4587,13   344,96  
14000   3988,19   4905,47   371,50  
15000   4247,02   5223,83   398,03  
20000   5407,89   6651,70   530,71  
25000   6507,25   8003,92   663,39  
30000   7739,88   9520,05   796,07  
35000   8982,74   11048,77   928,75  
40000   10225,62   12577,51   1061,42  
45000   11232,73   13816,26   1194,10  
50000   12239,85   15055,02   1326,78  
55000   13441,72   16533,32   1459,46  
60000   14633,34   17999,01   1592,14  
65000   15835,20   19477,30   1724,81  
70000   17026,83   20943,00   1857,49  
75000   18228,69   22421,29   1990,17  
80000   19420,32   23886,99   2122,85  
85000   20622,18   25365,28   2255,53  
90000   21824,04   26843,57   2388,20  
95000   23015,67   28309,27   2520,88  
100000   24217,53   29787,56   2653,56