Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki PREMIUM* składane na dwa
Cena netto: 332,72 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 332,72 PLN
Termin realizacji: 28.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   332,72   409,25   1,73  
1000   355,61   437,40   3,46  
1500   373,40   459,28   5,19  
2000   391,17   481,14   6,93  
2500   408,94   503,00   8,66  
3000   426,72   524,87   10,39  
4000   462,26   568,58   13,85  
5000   508,07   624,93   17,32  
6000   564,12   693,87   20,78  
7000   609,93   750,21   24,24  
8000   655,72   806,54   27,71  
9000   691,27   850,26   31,17  
10000   784,23   964,60   34,63  
15000   1039,88   1279,05   51,95  
20000   1239,16   1524,17   69,26  
25000   1472,27   1810,89   86,58  
30000   1705,37   2097,61   103,90  
35000   1938,48   2384,33   121,21  
40000   2126,49   2615,58   138,53  
45000   2135,12   2626,20   155,84  
50000   2333,37   2870,05   173,16  
55000   2531,63   3113,90   190,48  
60000   2740,13   3370,36   207,79  
65000   2938,39   3614,22   225,11  
70000   3136,64   3858,07   242,42  
75000   3324,65   4089,32   259,74  
80000   3512,65   4320,56   277,06  
85000   3710,91   4564,42   294,37  
90000   3909,17   4808,28   311,69  
95000   4107,42   5052,13   329,00  
100000   4305,68   5295,99   346,32